Activiteit

Training Mijn leven in kaart

16 maa
Utrecht
16 maart 2015
13:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Saskia Mulder
23 februari 2015 | 1 minuut lezen

Training op 16 maart of 8 april.

Uit onderzoek blijkt dat ouderen uitnodigen om hun levensverhaal te vertellen, positieve effecten heeft en dat het maken van een levensboek hierbij een goede stimulans kan bieden. Al vertellend maken ouderen duidelijk wat hun leven richting heeft gegeven, wat er voor hen toe heeft gedaan én doet en hoe hun leven zin heeft. Door keuzes die zijn gemaakt, ervaringen die zijn opgedaan, situaties die zijn overdacht zijn er antwoorden gegroeid op allerhande leven.

Op 16 maart vindt de training ‘mijn leven in kaart’ plaats. Een succesvolle methode voor het maken van een levensboek op maat.

Er is een praktische handreiking beschikbaar die achtergrond geeft over het belang van levensverhalen en er zijn vele tips ten aanzien van het voeren van gesprekken, schrijven van een levensboek en de vormgeving ervan. In deze training van vier uur maakt u kennis met de achtergronden en het belang van levensverhalen en met de methodiek. Als u deze training volgt leert u met  ouderen gesprekken aan te gaan en een levensboek samen te stellen.

Bijlage: Informatie\aanmeldingsformulier

Lid wordenContact