Activiteit

In gesprek met mensen met dementie

31 maa
Utrecht
31 maart 2015
13:00 tot 16:30
Bijeenkomst
Saskia Mulder
23 februari 2015 | 1 minuut lezen

Training voor vrijwilligers, mantelzorgers en zorgmedewerkers op 31 maart en 22 april 2015

Deze training gaat uit van het expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen.

Ook ouderen met dementie tellen mee! We geven hen een stem door hen zelf te vragen hun verhalen te vertellen. De training is gebaseerd op de (vernieuwde en uitgebreide) uitgave “In gesprek met mensen met dementie”. In vergelijking met mentaal heldere ouderen zijn mensen met dementie minder goed in staat om een overzicht te geven van hun leven als geheel. Gesprekken zijn vaak korte momenten, waarin een fragment uit het leven kan oplichten. Fragmenten maken deel uit van een groter geheel. Door goed te luisteren naar de verschillende fragmenten die iemand die dementeert vertelt, kan helder worden wat op dit moment voor hem of haar belangrijk is.

Deze training is voor mensen die te maken hebben met mensen met dementie en beter willen leren omgaan met levensvragen die voor deze ouderen spelen. Deelnemers krijgen met deze training inzicht hoe levensvragen en zingeving een rol spelen in het leven van mensen met dementie. Deelnemers ontvangen handvatten waarmee zij deze mensen kunnen ondersteunen.

Bijlage: Informatie\aanmeldingsformulier

Lid wordenContact