Activiteit

VOORAANKONDIGING Regiobijeenkomsten MOgroep voorjaar 2015 over Alliantievorming

13 jan
Eindhoven, Zwolle, Den Haag
13 januari 2015
12:30 tot 17:00
Bijeenkomst
Saskia Mulder
13 januari 2015 | 1 minuut lezen

Noteer alvast in uw agenda:

  • Data         13 april Eindhoven, 20 april Zwolle, 22 april Den Haag
  • Tijdstip     12.30 - 17.00 uur

Dit voorjaar organiseert de MOgroep drie regiobijeenkomsten over alliantievorming, een actueel thema in onze branche. Om in een transformerend sociaal domein integrale oplossingen te bieden wordt namelijk steeds intensiever samengewerkt tussen sociaal werkers, vrijwilligers, cliëntondersteuners van MEE, medewerkers van (voormalige) Bureaus Jeugdzorg, zorgverleners, enzovoorts. Dit gebeurt op vele manieren. Hun organisaties groeien naar elkaar toe, ze maken samenwerkingsafspraken, integreren en innoveren hun dienstverlening of integreren zelfs hun hele organisaties. Per regio of gemeente lopen deze processen en de uitkomsten daarvan sterk uiteen.

Er komt veel kijken bij een proces van alliantievorming. Er zijn allerlei keuzes te maken over fasering en planning, aard van de besluitvorming, management van verwachtingen, stakeholderanalyses, juridische constructies, wanneer de vakbonden te betrekken, wanneer de Autoriteit Consument en Markt om toestemming vragen, en wanneer wat te communiceren. Reden dus om de experts aan het woord te laten en om van collega’s te horen hoe zij opereren in dergelijke processen.

Naast een plenair gedeelte waarin het theoretisch en strategisch kader van alliantievorming wordt gepresenteerd, zullen we aan statafels het onderlinge gesprek voeren. De opzet is dat bij elke statafel een WMD-directeur en zijn/haar samenwerkingspartner vertellen waarom zij tot fusie / alliantie hebben besloten en welk proces zij hebben doorlopen. Daarnaast geven externe deskundigen meer uitleg over praktische juridische zaken en rechtsvormen bij alliantievorming.

 

---   OPROEP   ---

We zoeken WMD-directeuren / bestuurders die het leuk vinden om samen met hun samenwerkingspartner een statafeldiscussie te leiden tijdens één van de regiobijeenkomsten. De mate en aard van de samenwerking mag variëren. Er moet minimaal sprake zijn van een concept-eindbeeld (van integratie van dienstverlening vanuit verschillende organisaties tot een volledige fusie) en er moeten concrete stappen gezet zijn op weg daar naartoe. Spreekt u dit aan? Neem dan s.v.p. uiterlijk eind januari contact op met Saskia Mulder via de e-mail: mulder@mogroep.nl.

Het programma en de uitnodiging volgen later. Vanaf dat moment kunt u zich inschrijven
Saskia Mulder, Beleid assistent, 030 –721 07 22 mulder@mogroep.nl