Activiteit

OPOF

12 feb
Hogeschool domstad, Utrecht
12 februari 2015
09:30 tot 15:30
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
2 minuten lezen

De MOgroep nodigt de P&O’ers in de branche van harte uit voor het OPOF van 12 februari a.s. in Hogeschool Domstad. Op deze dag komen aan de orde de volgende onderwerpen:

In de ochtend staat eerst de Participatiewet centraal, met de focus op de garantiebanen die werkgevers voor mensen met een beperking moeten creëren. Wat betekent dit concreet voor werkgevers? Wat is de rol van de werkgeversservicepunt hierbij? Pauline Knoester en Madeleine Everard, bedrijfsadviseurs bij het werkgeversservicepunt Utrecht, informeren de deelnemers over het algemeen juridisch kader en gaan specifiek in op de activiteiten die de gemeente Utrecht gaat uitvoeren om te stimuleren dat werkgevers hiermee aan de slag gaan.

Hierna is het woord aan Charlotte Koopman, advocaat bij De Koning Vergouwen Advocaten te Amsterdam. Zij zal nieuwe ontwikkelingen in het kader van de wet werk en zekerheid toelichten. Zij gaat onder andere in op de consequenties nu de oude ketenregeling van contracten voor bepaalde tijd tot einde looptijd cao (1 april 2016) van kracht blijft, over op welke moment (ontslagaanvraag of ontslagdatum?) het nieuwe ontslagrecht van toepassing is, etc. Ook de transitievergoeding en de wijzigingen in de wachtgeldregeling komen aan bod.

Na de lunch geven Peggy van der Putten en Roland van der Heijden van Animo een presentatie over de kennis en ervaring die de Lumensgroep heeft opgedaan met duurzame inzetbaarheid in de praktijk. Zij vertellen over de manier waarop de medewerkers maximaal worden gefaciliteerd om hun inzetbaarheid vorm te geven. Niet alleen het geven van ruimte is hiervoor essentieel, maar ook dat medewerkers zelf de regie hiervoor pakken. Hun overtuiging en ervaring is dat als medewerkers optimaal in hun vel zitten, zowel op persoonlijk vlak als werkgerelateerd, dit altijd leidt tot een positief resultaat voor de organisatie waarin zij werkzaam zijn. Aan de basis van dit gedachtegoed ligt het Huis van Werkvermogen van de Finse professor Ilmarinen. Vragen die opkomen zijn: hoe stuur je op zelfsturing? Wat kan dit betekenen voor de structuur van je organisatie? En hoe kun je concreet handen en voeten geven aan een focus op inzetbaarheid?

Aan het einde van de dag opnieuw aandacht voor het sectorplan in de branche. Er zijn voor de leden van de MOgroep en de medewerkers in de branche volop mogelijkheden om kosteloos of tegen een geringe vergoeding gebruik te maken van de masterclass ‘leidinggeven aan veranderingen’ en de loopbaangesprekken. Bibi Prummel en Marco Heersink van FCB geven een toelichting op de mogelijkheden.

U kunt zich tot dinsdag 10 februari voor deze bijeenkomst aanmelden via onderstaande link.

Aanmelden: https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=7f3f6acb-dde0-42f8-bd2e-2b44b3ebecca

Wij zien u graag op 12 februari, bij verhindering verzoeken wij u zich vóór 10 februari af te melden vanwege de gemaakte kosten voor deze dag.