Activiteit

G86 bijeenkomst

11 nov
Zalencentrum Woudstede, Zwarte Woud 2 te Utrecht
11 november 2014
10:00 tot 12:00
Bijeenkomst
Sandra Wolfsen
22 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Geachte heer, mevrouw,

Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep nodigen kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen die VVE aanbieden van harte uit om geïnformeerd te worden over de stand van zaken in het kader van het verhogen taalniveau van de pedagogisch medewerker.

Gemeenten binnen G86 gemeenten ontvangen sinds eind 2013 een financiële bijdrage van het Rijk om het nieuwe taalniveau 3F voor VVE-instellingen te introduceren (zie voor de bijlage voor de lijst van G86 gemeenten).

Inmiddels zijn vele kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen binnen de G86 met het verhogen van het taalniveau aan de slag gegaan.

Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep vinden het daarom nu een geschikt moment om een bijeenkomst te organiseren waar het uitwisselen van kennis en ervaringen centraal staat.

De hoofdpunten van het programma:

  • Bijpraten/ bespreken knelpunten (Brancheorganisatie Kinderopvang & Rob Vergeer)
  • Good practice met betrekking tot de aanpak om tot een verhoging van het taalniveau te komen en het vervolg daarop.
  • Stand van zaken vanuit ‘Het Haagse’ . 

Tijdens de bijeenkomst is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen tot nu toe met uw collega’s van andere kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen.

Data en locatie bijeenkomst

Dinsdag 11 november 2014 van 10:00-12:00 (inloop vanaf 09:45),  Zalencentrum Woudstede,  Zwarte Woud 2 te Utrecht (begane grond).

Aanmeldprocedure

U kunt zich aanmelden tot en met 4 november 2014 via www.kinderopvang.nl. Klik op de homepagina bij agenda op de bijeenkomst en volg de instructies.

Voor deze bijeenkomst hoeft u geen lid te zijn van Brancheorganisatie Kinderopvang en/of MOgroep. Er zijn geen kosten verbonden voor deelnemers aan deze bijeenkomst.

Wij hopen van harte u te ontmoeten tijdens  deze regiobijeenkomst.

In de bijlage treft u nog wat meer achtergrondinformatie, alsmede een overzicht van de G86 gemeenten.

Mocht u naar aanleiding van deze uitnodiging nog vragen hebben, u kunt zich richten tot informatie@kinderopvang.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst VVE G86’.

Met vriendelijke groet,

Carola Bodenstaff en Ernst Radius

Namens Brancheorganisatie Kinderopvang en MOgroep

Lid wordenContact