Activiteit

Themabijeenkomst ‘Innovatief welzijn voor nieuwe doelgroepen’

26 nov
NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1, Nieuwegein.
26 november 2014
10:00 tot 12:45
Bijeenkomst
Monique Kaasjager
20 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Op 26 november organiseert de MOgroep in Nieuwegein de themabijeenkomst over ‘Innovatief welzijn voor nieuwe doelgroepen’. 
Voor die bijeenkomst zoeken we enthousiaste sprekers die als cliënt-en-burger-met-een-ondersteuningsbehoefte hun verhaal willen doen aan de deelnemers van deze themabijeenkomst (sociaal werkers, stafmedewerkers en directeuren van W&MD-organisaties).

Onze vraag aan jou is: breng ons in contact met de volgende personen:

  • iemand die Awbz-zorg (individuele begeleiding of dagbesteding) kreeg en (waarschijnlijk) vanaf 2015 zorg of ondersteuning op grond van de Wmo 2015 ontvangt;
  • van wie de gemeente het zorgaanbod op korte of langere termijn wil veranderen;
  • waarbij die persoon denkt dat daarmee zijn/haar situatie onvoldoende verbetert;
  • waarbij jij als professional de inschatting maakt dat bestaand of nieuw welzijnsaanbod een oplossing kan bieden;
  • waarbij jij als professional inschat dat deze persoon zijn/haar verhaal wel voor een zaal van 50 - 100 personen kan houden;
  • terwijl deze persoon er ZIN in heeft om dit te doen.

Heb jij zo iemand in gedachten? Of ken je een zorgcollega met dit soort cliënten? Neem dan contact op met Saskia Mulder (030 – 721 0 722), mulder@mogroep.nl

Over de bijeenkomst
Vorm: de gespreksleider zal de cliënten/burgers op hun gemak stellen en bevragen over hun lastige en altijd unieke situatie. Het gesprek zal dan gaan over welke behoefte aan ondersteuning ze nu hebben, wat in de huidige ondersteuning wel en niet goed gaat, en wat ze het allerbelangrijkste vinden in een oplossing of aanpak.

Vervolgens zullen enkele directeuren van W&MD-organisaties hun innovatieve aanpak of idee schetsen. Daarbij zullen ze ingaan op de vraag wat hun aanpak kan betekenen voor cliënten/burgers in het algemeen en vooral voor de cliënten/burgers die net daarvoor hun verhaal gedaan hebben. Tenslotte leidt de gespreksleider een goed gesprek met de hele zaal over de meerwaarde van de gepresenteerde innovaties.

Kosten: Gratis voor medewerkers van lidorganisaties van de MOgroep 

Lid wordenContact