Activiteit

Studiemiddag ‘Sociale teams; elkaar adviseren’

31 okt
Hogeschool Domstad, Utrecht
31 oktober 2014
12:30 tot 17:00
Training
Monique Kaasjager
14 oktober 2014 | 1 minuut lezen

Met als primeur de uitkomsten van recent onderzoek naar wijkteams in gemeenten.
Meer weten en delen over sociale teams? Kom dan naar de studiemiddag op 31 oktober as in Hogeschool Domstad in Utrecht. Met de beste sociale wijkteams en de dilemma’s en opgaven waar deze teams voor staan. Discussieer, bespreek, dele kennis. Over je positie en rol in, en de opbrengsten van deze teams.  
Meld je hier aan voor deze bijeenkomst of via deze link..

Steek de koppen bij elkaar en wissel uit! Met frisse ideeën en kennis vanuit andere regio's.
Stimulansz, LCGW en Verdiwel in samenwerking met  MOVISIE, MOgroep, Jeugdzorg Nederland, de Associatie Jeugdzorg, JSO, Mezzo, DIVOSA en ROS-netwerk organiseren SAMEN op 31 oktober de studiemiddag ‘Sociale teams; elkaar adviseren’.

Anticiperend op de transities van de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet worden overal in het land sociale wijkteams of sociale teams gevormd. Qua doelstellingen, deelnemers en doelgroepen kunnen sociale teams sterk van elkaar verschillen.

Veel gemeenten voeren een krachtige regie over de sociale teams en zijn tegelijkertijd als participant actief in de uitvoering. In andere gemeenten ligt de uitvoeringsverantwoordelijkheid bij één of meerdere deelnemende organisaties. Elk model brengt vragen, knelpunten en goede toepassingen met zich mee. Overal worden oplossingen gezocht en gevonden.

Startpunt van deze studiemiddag vormt een eenvoudig model van sociale teams met vier varianten.
Juist in deze fase van vorming van sociale teams en eerste ervaringen opdoen, kunnen gemeenten en deelnemende organisaties veel van elkaar leren.
Het volledige programma staat hier. Meld je aan nu het nog kan!

Lid wordenContact