Activiteit

Cursus CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

01 dec
MOgroep, Utrecht
1 december 2014
09:30 tot 17:00
Training
Vivian van Gameren
9 oktober 2014 | 1 minuut lezen

De MOgroep organiseert in Utrecht een eendaagse cursus CAO W&MD op maandag 1 december. Centraal tijdens deze dag staat het overdragen van kennis over de belangrijkste onderwerpen uit de CAO. Tijdens deze cursus wordt ook stilgestaan bij de Wet Werk en Zekerheid. De opzet van de cursus is interactief.

Op het moment dat deze uitnodiging wordt geschreven, is er nog geen zicht op een nieuwe cao. Mocht dit wel zo zijn tijdens de cao-cursus, dan wordt u hier natuurlijk over bijgepraat. Toch kan het ook nu juist interessant zijn om een cao-cursus bij de Mogroep te volgen. Voor nieuwkomers wordt het misschien wel tijd om kennis te maken met de ins en outs van de cao. Ook voor werknemers die al ruimere tijd met de cao werken, kan het goed zijn om dit weer eens op te frissen. Op het gebied van Arbeidsrecht staan er bovendien veranderingen op stapel. Ook de komende wet Werk en Zekerheid komt tijdens deze cao-cursus aan bod.

Tijdens de cursus komende de volgende onderwerpen aan de orde:

  • uitgangspunten van de CAO;
  • arbeidsovereenkomst en oproepcontracten;
  • Wet werk en zekerheid
  • salariëring;
  • verlof in het kader van de CAO, Wet arbeid en zorg en het Burgerlijk Wetboek;
  • vitaliteitsbudget;
  • reorganisatie en financiële verplichtingen bij bedrijfseconomisch ontslag.

De  cursus is met name bestemd voor degenen die regelmatig (gaan) werken met de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, zoals personeelsfunctionarissen, administratief- en secretarieel medewerkers van de afdeling P&O.

 Let wel!: het is een basiscursus en geen verdiepingscursus.

Er kunnen per cursusdag maximaal 16 personen deelnemen. Bij te weinig belangstelling kan de cursus door de MOgroep worden geannuleerd.

Indien u de cursus zelf annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus, zijn wij genoodzaakt het volledige cursusgeld door te berekenen. Bij verhindering mag u natuurlijk een vervanger in uw plaats laten komen.

Kosten: leden € 330 exclusief BTW, niet-leden € 480 exclusief BTW.

Deze cursus zit helaas al vol. 

Met vriendelijke groet,

Team Juridische Zaken

Lid wordenContact