Activiteit

Conferentie Onbeperkt Actief = onbeperkt meedoen

26 jan
Stadhuis Deventer
26 januari 2012
Congres
Christiane Vermunt
24 november 2011 | 1 minuut lezen

Onbeperkt Actief stelt kwetsbare buurtbewoners in staat deel te nemen aan de buurtsamenleving. Door het verbinden van buurtbewoners met en zonder verstandelijke beperking wordt gewerkt aan meer onderling contact.

Het netwerk van mensen wordt versterkt. De activiteiten worden samen georganiseerd en bieden een structuur waarin kwetsbare mensen actief kunnen zijn. Uitgangspunt is aansluiten bij interesses,hobby’s en talenten. Door slim te organiseren wordt veel bereikt met weinig geld.

Op de conferentie wordt de methode Onbeperkt Actief gepresenteerd. Wat zijn de werkzame bestanddelen? Wat kunnen we daarvan leren, in ons dagelijkse werk, maar ook voor wat betreft de decentralisatie van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo en integraal werken?

Lid wordenContact