Activiteit

3e jaarcongres Leve het jonge kind

27 aug
Jaarbeurs
27 augustus 2014
Congres
Sandra Wolfsen
27 augustus 2014 | 1 minuut lezen

Peuters en kleuters zijn nog geen schoolkinderen. Mogen jonge kinderen weer genieten?

Dit 3e Jaarcongres staat in het teken van de verschoolsing van het peuter- en kleuterleven en de problemen die men hierbij ondervindt. Ontwikkeling van jonge kinderen wordt in gestandaardiseerde programma’s en toetsen geperst. Maar is het niet veel efficiënter om te kijken naar wat jonge kinderen nodig hebben? En hoe het jonge kind zelfvertrouwen en een goed gevoel van eigenwaarde kan ontwikkelen? 

Een belangrijke focus tijdens het congres is kwaliteit en aandacht voor het jonge kind. Er is namelijk nog een lange weg te gaan om ervoor te zorgen dat het jonge kind echt centraal staat. Tijdens het congres is er veel aandacht voor het unieke jonge kind, omgang met ouders, VVE, toetscultuur, didactiek, autonomie versus administratie, spel en spelactiviteiten. 

De onderwerpen die aan bod komen in de deelsessies zijn onderverdeeld in 6 werkvelden:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling/hersenontwikkeling/stoornissen
  • Creatieve ontwikkeling
  • Ouders
  • Taal en communicatie
  • Beleid

Het congres geeft u inspiratie en handvatten voor uw dagelijkse werk met jonge kinderen!
Het volledige programma van het 3e Jaarcongres Leve het Jonge kind! en een overzicht van de deelsessies vindt u op de website http://www.hetjongekind.nl/. Via de website kunt u zich ook direct online aanmelden.