Activiteit

Congres 'Werken met vrijwilligers, een vak apart!'

26 mei
Residence Rhenen
26 mei 2014
Congres
Linda Kok
1 mei 2014 | 1 minuut lezen

Werken met vrijwilligers, een vak apart!

Op maandag 26 mei 2014 organiseert VNV het congres 'Werken met vrijwilligers, een vak apart!' Het congres vindt plaats in Residence Rhenen te Elst/Rhenen. Verschillende deskundigen belichten die dag het toenemende belang van vrijwilligerswerk in organisaties en gaan in op diverse aspecten die relevant zijn voor een effectieve en verantwoorde inbedding van het vrijwilligerswerk in de organisatie.

De praktijk toont aan dat vrijwilligerswerk onmisbaar is voor veel organisaties en dat het belang van dit werk alleen maar zal toenemen. Maar weten organisaties ook hoe zij aan goede vrijwilligers komen? Hoe zij vrijwilligers inspireren en binden aan de organisatie? Beseffen zij wat er nodig is om een team met betaalde krachten en vrjwilligers goed op elkaar in te laten spelen? Zijn grenzen helder?

Deze en andere relevante vragen worden tijdens het congres door verschillende deskundigen belicht. Zo zal Prof. Dr. Lucas Meijs met zijn lezing "vrijwilligers empoweren" op inspirerende wijze ingaan op alternatieve overwegingen die te maken hebben met de unieke toegevoegde waarde en positie die beroepskrachten en vrijwilligers kunnen leveren en innemen binnen de organisatie.

Daarnaast zijn er twee workshoprondes waar deelnemers onder leiding van een deskundige met elkaar in dialoog gaan over thema's als vinden en binden van vrijwilligers, creeren van een volwaardige plek, inspirerend leidinggeven aan vrijwilligers en het helder maken van grenzen.

Na de lunch biedt het programma de congresdeelnemer de mogelijkheid om in debat te gaan met een panel bestaande uit Els Berman (directeur NOV), Carla Dik-Faber (lid Tweede Kamer namens de Christen Unie), Edwin van der Vliet (manager werkzoekendendienstverlening UWV) en Margriet de Leeuw (directeur VNV).

Het congres is bedoeld voor beleidsmakers, managers, teamleiders, coordinatoren vrijwilligerswerk en personeelsfunctionarissen werkzaam in de zorg, bij vrijwilligersorganisaties en bij overheden. Overige geinteresseerden zijn uiteraard ook van harte welkom.

De kosten voor deelname aan het congres bedragen 175 euro exclusief BTW. Voor meer informatie over het congres, het volledige programma en de inschrijving kunt u terecht op de site van het VNV www.vrijwilligersveenendaal.nl of telefonisch contact opnemen met het VNV 0318-581491.

Lid wordenContact