Activiteit

Werkconferentie Aanpak Taal: Ouders en Kind samen (in VVE/PO)

16 jun
New Babylon Meeting Center, Den Haag (naast DH CS)
16 juni 2014
11:00 tot 17:00
Congres
Monique Kaasjager
15 april 2014 | 2 minuten lezen

Zoekt u als school, gemeente, kinderopvang of peuterspeelzaal naar mogelijkheden om laagopgeleide (migranten)ouders te betrekken bij de taalontwikkeling van hun kind?Wilt u weten hoe u dat kunt doen door gelijktijdig aandacht te besteden aan het educatieve thuismilieu, de taalontwikkeling van het kind en de taalvaardigheid van de ouders?

Heeft u in de praktijk te maken met meertalige kinderen en ouders en wilt u tips hoe u ouders en kinderen hierbij het beste kunt ondersteunen?

Kom dan naar de werkconferentie Aanpak Taal:
o
uders en Kind samen (in VVE/PO)

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Integratie en Samenleving, organiseert samen met het ITTA (Kennisinstituut voor Taalontwikkeling) en de PO-Raad (Primair Onderwijs) deze werkconferentie.  

Als school, gemeente, kinderopvang en peuterspeelzaal krijgt u concrete kennis en handvatten aangereikt om aan de slag te kunnen met een aanpak Taal die is gericht op ouders en kind samen.

Aanleiding
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen hun talenten kunnen ontplooien, is het belangrijk dat zij op een zo vroeg mogelijke leeftijd worden uitgedaagd om de Nederlandse taal te leren en het beste uit zichzelf te halen.

De taalontwikkeling van jonge kinderen speelt een cruciale rol in hun kansen in het onderwijs en (op latere leeftijd) op de arbeidsmarkt. Juist kinderen van laagtaalvaardige (migranten)ouders zijn gebaat bij een taalrijke omgeving (thuis en op school) waarin gewerkt wordt vanuit een educatief partnerschap tussen de ouders en de school/kinderopvang/peuterspeelzaal. Om deze reden werken steeds meer scholen, kinderopvang en peuterspeelzalen gelijktijdig aan de taalvaardigheid van kinderen, de taalvaardigheid van de ouders en versterking van het educatieve thuismilieu.

Wat kunt u verwachten?
Deze werkconferentie biedt u inzicht in:
a)    De resultaten, ervaringen en succesfactoren met aanpakken Taal die gericht zijn op ouders en kind samen;
b)    Mogelijkheden om de samenwerking in het beleid tussen kinderopvang, peuterspeelzalen, scholen en gemeente te versterken;
c)    Mogelijkheden om de inzet van beleid en methodieken gericht op de aanpak Taal voor ouders en kind samen te verbreden.

Op de werkconferentie is er onder andere een Werkatelier waar u, eventueel met uw samenwerkingspartners, direct zelf aan de slag kunt om een 1e stap te zetten richting een aanpak Taal voor ouders en kind samen en om gezamenlijk afspraken hierover te maken. Daarnaast delen gemeenten en scholen hun ervaringen met dergelijke aanpakken. Aansluitend zal er een netwerkborrel plaatsvinden.

Noteer alvast 16 juni 2014 in uw agenda en kom samen met een mogelijke samenwerkingspartners uit uw gemeente/regio. Zo kunt u gezamenlijk de eerste stap zetten richting een aanpak Taal: gericht op ouders en kind! Nadere informatie over het definitieve programma en een aanmeldingsformulier ontvangt u binnenkort. 

Contact: klik hier