Activiteit

Voorlichtingsbijeenkomsten stelselwijzigingherziening Jeugd – april 2014

24 apr
De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle
24 april 2014
15:30 tot 19:30
Bijeenkomst
Monique Kaasjager
17 maart 2014 | 2 minuten lezen

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Hiervoor is een nieuwe Jeugdwet opgesteld, die in februari is aangenomen door de Eerste Kamer. Gemeenten zijn inmiddels druk aan de slag om alle voorbereidingen te treffen voor de stelselwijziging.

Ook voor aanbieders van verschillende vormen van jeugdhulp verandert er met de Jeugdwet het een en ander. Om u bij te praten over wat er precies voor u verandert en wat u te wachten staat, organiseert het Transitiebureau in april 2014 vier regionale voorlichtingsbijeenkomsten, specifiek gericht op aanbieders van jeugdhulp (waaronder jeugd-ggz, jeugdzorg, thuiszorg, begeleiding en verzorging). 

Programma
De bijeenkomsten beginnen om 15.30 uur en duren tot ongeveer 19:30 uur. Zo kunt u voor de spits aanwezig zijn, en na de spits weer naar huis. Voor soep met broodjes wordt gezorgd, en aansluitend is er een borrel.

Het volgende komt aan de orde tijdens het programma:

  • Een algemene stand van zaken van de stelselwijziging jeugd, met onder andere aandacht voor wat er nieuw is aan de Jeugdwet, de voortgang van de stelselwijziging, de afbakening met andere wetten zoals de nieuwe Wmo en Wet langdurige zorg, en de landelijke afspraken die de VNG namens gemeenten maakt;
  • Learn & share-workshop waarin u ervaringen met andere aanbieders kunt uitwisselen;
  • Informatie over de rol van de Transitie Autoriteit Jeugd, een beeld van de stappen die gemeenten in hun inkoopproces zetten en de landelijke kaders voor beleids- en verantwoordingsinformatie waaraan aanbieders moeten voldoen.

Voor de exacte invulling van het programma en inhoudelijke teksten van de workshops, klik hier.

Voor wie?
De bijeenkomsten worden specifiek georganiseerd voor aanbieders van jeugdhulp die vanaf 2015 onder de Jeugdwet zal vallen. Zij kunnen een beter beeld krijgen van wat de stelselherziening precies inhoudt en hoe zij zich hierop kunnen voorbereiden. Gemeenten en regio’s zullen daarnaast aanbieders ook binnen de eigen regio op de hoogte brengen van de voortgang.

Data en locaties

  • Dinsdag 15 april – Engels in Rotterdam
  • Donderdag 17 april – Pullman Cocagne in Eindhoven
  • Dinsdag 22 april – Philharmonie in Haarlem
  • Donderdag 24 april – De Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle

Aanmelden
Via deze link kunt u zich inschrijven voor een van de bijeenkomsten.

Kosten en annulering
Deelname aan bovenstaande bijeenkomsten is gratis. Wij verzoeken u echter vriendelijk uw onverhoopte verhindering uiterlijk twee werkdagen voor de desbetreffende bijeenkomst door te geven. Indien u later dan twee werkdagen voor de desbetreffende bijeenkomst annuleert of zonder bericht van verhindering niet aanwezig bent, brengen wij een tegemoetkoming voor de reeds gemaakte kosten à € 75,00 exclusief btw in rekening. U kunt de verhindering graag in een e-mailbericht doorgeven aan cs@vng.nl. U kunt uiteraard ook een vervanger sturen. Ook daarvoor ontvangen graag bericht.