Activiteit

Symposium: "Good practice"-ervaringen in sociale wijkteams

10 apr
Aristo - Eindhoven
10 april 2014
Congres
3 februari 2014 | 1 minuut lezen

Inleiding
Ook de jeugd(gezondheids)zorg moet er anders uit gaan zien na de transities in het sociale domein. Het moet wijkgerichter, preventiever, meer gecoördineerd en met inzet van burgerkracht en het sociale netwerk. Dat zijn hele fraaie, maar tegelijkertijd abstracte uitgangspunten die de beleidsmakers verzonnen hebben.  Hoe die uitgangspunten vertaald kunnen worden in de praktijk, dat blijkt echter weerbarstig. Zeker voor professionals die het ook echt moeten gaan dóen.

Symposium
Op het landelijk symposium "good practice-ervaringen in sociale wijkteams" worden daarom vooral veel concrete ervaringen en tips gedeeld met de deelnemers. Abstracte beschouwingen zijn er tenslotte al genoeg. 

Programma
Aan het begin van de dag wordt kort de stand van zaken doorgenomen en daarna komen er vier door de wol geverfde sprekers praten over hoe zij het in hun wijkteam aanpakken. Daarbij staan zij uitgebreid stil bij hoe zij zorgen dat wat zij doen ook wérkt, ondanks onduidelijkheden, conflicterende belangen, lastige wetgeving en verkokerde geldstromen.

Meer informatie en aanmelden 

Lid wordenContact