Activiteit

OPOF 17 november 2011 over competenties en talentontwikkeling

17 nov
Hogeschool Domstad, Weg der Verenigde Naties 1, Utrecht
17 november 2011
Bijeenkomst
Hedy Raden Soedjono
4 november 2011 | 2 minuten lezen

De laatste OPOF bijeenkomst van dit jaar is op 17 november a.s. In het verlengde van de thema’s rondom reorganisatie en bezuinigingen die tijdens de eerdere bijeenkomsten aan de orde zijn geweest (sociaal plan, communicatie, employability), ligt de focus deze keer op de ‘zittende’ medewerker. Hoe kan een organisatie ervoor zorgen dat deze medewerker gemotiveerd blijft om, als het stof van een reorganisatie is neergedaald, zijn werk weer op te pakken, open te staan voor veranderingen, het werk op een andere manier te organiseren en een nieuwe invulling te geven aan zijn functie, etcetera. En om welke nieuwe functie zou het dan kunnen gaan? Wat zijn de belangrijkste kenmerken?

Tijdens het ochtendgedeelte besteden we ruim aandacht aan de ‘nieuwe social professional’. Welzijn Nieuwe Stijl, overheveling van de ondersteuning vanuit de AWBZ, decentralisatie van de Jeugdzorg en ook de Wet werken naar vermogen vragen een werkwijze die andere eisen stelt aan het werk van de social professional. Daarom heeft de branche (MOgroep, vakbonden, beroepsverenigingen, HBO- en MBO-Raad) besloten haar focus te richten op professionalisering met een gezamenlijk actieplan. Kern van het plan ligt bij het versterken van het vakmanschap van de social professional, met aandacht voor autonomie en beroepsidentiteit. Een helder antwoord is nodig op de vraag welke basiscompetenties en welke vakkennis de (nieuwe) social professional nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. MOVISIE is vanuit verschillende projecten met de branche bezig inzicht te verwerven in de contouren van de nieuwe social professional. Margot Scholte (projectleider bij MOVISIE en lector aan de Hogeschool INHolland) en Edwin Luttik (MOgroep) geven een korte toelichting op het actieplan professionalisering en de bevindingen van MOVISIE over de nieuwe social professional. Vervolgens gaan we hier in werkgroepen mee aan de slag.

In de middag zal het accent liggen op de wijze waarop de medewerkers in een veranderingstraject ‘meegenomen’ kunnen worden. Centraal hierbij staat de ervaring van een organisatie in de branche met een dergelijk veranderingstraject. Organisaties die hiermee ervaring hebben en hierover iets zouden willen vertellen, kunnen contact opnemen met Maaike Verheul (verheul@mogroep.nl).

Daarnaast zal in de middag aandacht worden besteed aan de nieuwe website van de MOgroep. De nieuwe website biedt zeer veel mogelijkheden voor de leden om onderling informatie, kennis en ervaringen uit te wisselen, vergelijkbaar met het virtueel kantoor. Groot voordeel van de nieuwe website is dat leden zelf open of besloten groepen kunnen samenstellen en eigen onderwerpen kunnen aanmaken.

Aan het einde van de dag is er aandacht voor het CAO-onderhandelingsproces. De meest actuele ontwikkelingen zullen aan de deelnemers worden gepresenteerd.

Aan het definitieve programma voor de 17e wordt nog gewerkt. Zodra dit gereed is, zal de agenda naar u gemaild worden. U kunt zich nu al voor de bijeenkomst aanmelden door een email te sturen naar Hedy Soedjono (soedjono@mogroep.nl) onder vermelding van uw naam, organisatie en lidnummer.