Activiteit

OPOF

03 apr
Hogeschool Domstad, Utrecht
3 april 2014
00:30 tot 16:30
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
21 januari 2014 | 2 minuten lezen

Het OPOF van 3 april  wordt wederom interessant en leerzaam! Over pensioen, sectorplan, reorganisatie en ontslag en financiële voordelen voor werkgevers.   

Hoe staat het met de dekkingsgraad? Waarom is het opbouwpercentage verlaagd? Wanneer wordt wel en niet geïndexeerd? Kan na ontslag de pensioenopbouw nog vrijwillig worden voortgezet? Deze en nog veel meer andere vragen worden beantwoord door Rob van Vredendaal en Jan Breunesse van PGGM. Op een toegankelijke wijze nemen zij de deelnemers in een sneltreinvaart mee in de actualiteiten en de huidige mogelijkheden voor medewerkers om eerder met pensioen te gaan.

Vervolgens is het woord aan Maarten Huttner. Hij geeft een toelichting op het sectorplan van de branche W&MD dat door het ministerie van SZW is goedgekeurd. Het sectorplan biedt een financiële injectie in 2014 en 2015 aan medewerkers in de branche op het gebied van mobiliteit, kwaliteit en innovatiekracht en scholing. De P&O’ers kunnen aangeven wat hun wensen zijn en op welke manier zoveel mogelijk kan worden aangesloten bij de vragen en de behoefte in de praktijk.

Na de lunch is het woord aan Saskia Brandenburg van de dienst AJD (algemene juridische dienstverlening) van het UWV. Zij zal een wervelende presentatie verzorgen over de belangrijkste beleidsregels van het UWV bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de nieuwste wijzigingen. Het afspiegelingsbeginsel, berekening duur dienstverband, de ketenbepalingen, de Ragetlieregel, uitwisselbaarheid van functies …….. het komt allemaal aan bod. Uiteraard kunnen de deelnemers alle vragen stellen.

Sepideh Naiemasa, accountmanager Werkgeversdienstverlening van UWV, geeft aansluitend een presentatie over financiële voordelen voor werkgevers (subsidiemogelijkheden)  bij het aannemen van bepaalde groepen werknemers (ouderen, jongeren met wajong-uitkering, arbeidsongeschikten, etc.).

Vanaf 14.30 uur kennis en ervaring uit de praktijk: de generalist als spil in het sociaal domein

Is er ook in uw organisatie steeds meer behoefte aan een generalist? Die als sociaal werker de regie voert, kennis heeft van meerdere domeinen en kan inspelen op diverse leefgebieden? En benieuwd hoe andere organisaties dat hebben aangepakt? Kom dan naar de presentatie van Marjoes Veltman en Ton van Bergeijk, die hun kennis en ervaring op interactieve wijze met de deelnemers willen delen.

Marjoes Veltman was als P&O’er in haar organisatie (IJsselkring  te Doetinchem) de aanjager van een scholingstraject voor de medewerkers. Bedoeld om de medewerkers voldoende toe te rusten voor de actualiteit van het werken in het sociaal domein. En gekoppeld aan de 10 wmo-competenties voor de sociaal werker die eerder door MOvisie zijn opgesteld. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) ontwikkelde een post hbo-opleiding die precies toegespitst is op de 10 competenties. En waarbij er voldoende mogelijkheden waren om tevens in te spelen op de lokale situatie. Marjoes vertelt de deelnemers uitgebreid over de aanleiding om het scholingstraject te starten, waarbij uitgangspunt was dat alle medewerkers als generalist (buurtcoach) aan de gang zouden gaan en de functie niet langer meer is gekoppeld aan doelgroepen. Ton van Bergeijk (docent academie sociale studies) gaat in op het opleidingsprogramma dat door CHE is ontwikkeld, over de ontwikkeling van competenties bij medewerkers en hoe men hiermee bij IJsselkring aan de slag is gegaan.

Programma:

09.30 uur                     Ontvangst met koffie en thee

10.00 – 10.15 uur       Opening en mededelingen door Maaike Verheul

10.15 – 11.45 uur       Over pensioenactualiteiten door Jan Breunesse en
Rob van Vredendaal van PGGM

11.45 – 12.15 uur       Over sectorplan  door Maarten Hüttner van FCB

12.15 – 13.00 uur       Lunch

13.00 – 14.30 uur       Presentaties door Saskia Brandenburg en Sepideh Naiemasa

14.30 – 16.00 uur        Kennis en ervaring uit de praktijk: de generalist als spil in het sociaal domein door Marjoes Veltman van IJsselkring en Ton van Bergeijk van Hogeschool Ede

Aanmelden voor deze dag, klink op onderstaande link: 

https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=fbfe1339-801c-4715-87c9-eecaafcbfae8

Lid wordenContact