Activiteit

Extra ledenvergadering over CAO

14 jan
Beatrix gebouw, Jaarbeurs Utrecht
14 januari 2014
10:00 tot 12:00
Ledendag
Monique Kaasjager
17 december 2013 | 1 minuut lezen

De MOgroep roept u op voor een extra ledenvergadering op dinsdag 14 januari 2014 van 10 tot 12 uur over een nieuw mandaat voor de cao-onderhandelingen. Dit is nodig omdat tijdens de onderhandelingen op 11 en 12 december bleek dat cao-partijen er op basis van hun wederzijdse voorstellen niet in slaagden tot een akkoord te komen. De MOgroep én de vakbonden zien beiden wel het belang van de vernieuwing van de cao. De afspraak is daarom om bij de achterbannen na te gaan welke ruimte er is. 

De onderhandelingsdelegatie van de MOgroep zal tijdens de ledenvergadering ingaan op de dilemma’s die na het overleg met de vakbonden duidelijk zijn geworden.  Dilemma’s en vragen die betrekking hebben op het belang om nu een cao-akkoord te sluiten, de invloed van het sociaal akkoord op de onderhandelingen, het investeringsbudget in relatie tot de huidige regelingen en de financiële ruimte. 

Tijdens de ledenvergadering zal de delegatie uiteraard teruggrijpen op de toelichting en het mandaat zoals dat is vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering van 9 december. 

Laat uw stem horen! Kom naar de ledenvergadering en meld u hier aan. Aanmelden kan tot en met 7 januari 2014.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Vivian van Gameren: vangameren@mogroep.nl

Lid wordenContact