Activiteit

De generalist als spil in het nieuwe jeugdstelsel

04 okt
Theater Geert Teis - Stadskanaal
4 oktober 2013
13:00 tot 16:30
Congres
Monique Kaasjager
16 september 2013 | 1 minuut lezen

SYMPOSIUM

DE GENERALIST ALS SPIL IN HET NIEUWE JEUGDSTELSEL

VOORAANKONDIGING

In de discussies over de decentralisatie van de jeugdzorg ligt de focus vooral op de Jeugdzorg-organisaties. Dit symposium richt zich op wat het voorliggende veld op lokaal niveau te doen staat na de transformatie. Hoe bereiden gemeenten, lokale en regionale partners zich voor op de decentralisatie en wat kunnen zij van elkaar leren? En wat moet de jeugd- en gezinsgeneralist in het sociale team kennen en kunnen om de spil te zijn?

Deze verdiepingssessie wordt ingeleid door twee prominente sprekers:

Prof.dr. Tom van Yperen (NJI) over de effectiviteit van sociale teams en de monitoring van (jeugd)beleid  Ir. Marijke Vos (voorzitter MOGroep) over de kwaliteit en professionalisering van de sector Welzijn& Maatschappelijke dienstverlening.

Basis voor het programma zijn drie recente publicaties: het rapport ‘Sociale wijkteams in ontwikkeling’, de brochure ‘De jeugd- en gezinsgeneralist als spil in het nieuwe jeugdstelsel’ van het NJI en de oratie van Tom van Yperen over de effectiviteit van sociale teams, ‘Met kennis oogsten; monitoring en doorontwikkeling van een integrale zorg voor jeugd’. Na het symposium zal er in een viertal workshops gelegenheid zijn om, onder meer met de sprekers, door te praten over de jeugdzorg in de lokale situatie, de professionalisering van de eerste lijn en de afstemming tussen 1e en 2e lijn.

Binnenkort verschijnt een uitgebreid programma voor dit smaakmakende symposium.

Graag tot 4 oktober!


Met vriendelijke groet,


Johan Brongers, Tinten Welzijnsgroep
Kees Bakker, Nederlands Jeugd Instituut

Lid wordenContact