Activiteit

OPOF

13 jun
Cursus - en vergadercentrum Domstad
13 juni 2013
00:30 tot 17:00
Bijeenkomst
Hedy Raden Soedjono
30 mei 2013 | 1 minuut lezen

OPOF van 13 juni

Voor het OPOF van 13 juni staan vier onderwerpen op de agenda:

In de ochtend geeft FCB een korte presentatie over de uitkomsten van een onderzoek naar strategische personeelsplanning en wordt onder de deelnemers gepeild wat zij nodig hebben om dit in hun eigen organisatie te kunnen uit voeren.

Vervolgens is het woord aan Cees de Wildt, projectleider van de fundamentele heroverweging  van de cao. De fundamentele heroverweging is een uitwerking van de afspraak in het cao-akkoord 2012/2013 om gedurende het jaar 2013 een intensief traject uit te voeren om de cao grondig te vernieuwen. Cees de Wildt informeert de deelnemers over het ontwikkel proces, de stand van zaken en geeft een schets van de (mogelijke) inhoud van de cao en de dilemma’s. In bijgaand visiedocument zijn de trends, ontwikkelingen en uitgangspunten voor de nieuwe cao opgenomen.

Na de lunch verzorgt het UWV een presentatie over het eigen risicodragerschap voor de Ziektewet en de financiële consequenties van de modernisering van de Ziektewet. 

Toelichting:

Werkgevers hebben twee maal per jaar de keuze of zij de kosten van de WGA/ZW uitkeringen als eigen risicodrager zelf willen dragen en uitvoeren. UWV verstrekt algemene en neutrale informatie over het publieke en private bestel zodat de werkgever een voor hem juiste keuze kan maken.

Met de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) wil de overheid dat uitzendkrachten en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn, sneller aan het werk gaan. En per 1 januari 2013 wil ook de nieuwe Ziektewet dit stimuleren. We informeren werkgevers over de (financiële) consequenties.

Aan het einde van de dag zal de stimuleringsregeling van werk naar werk worden toegelicht. Deze regeling, als uitvloeisel van de cao-afspraak om mobiliteit in de sector te versterken, is in het leven geroepen door FCB (= MOgroep en vakbonden gezamenlijk). Meer informatie over wie er voor deze stimuleringsregeling in aanmerking komen en hoe deze door werkgevers kan worden aangevraagd is te vinden op de website van de Loopbaanwinkel (www.fcb.nl/loopbaanwinkel).

Locatie: cursus – en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht

Tijd: 9.30 uur (ontvangst) – 16.30 uur

Aanmelden via het registratieformulier.