Activiteit

Congres Peuterspeelzalen

12 jun
Central Studio, Utrecht
12 juni 2013
00:30 tot 17:00
Congres
Vivian van Gameren
29 mei 2013 | 1 minuut lezen

UITNODIGING

 

Graag nodigen wij u van harte uit voor het Landelijk Congres Peuterspeelzalen

Aandacht voor peuters!”

Op woensdag 12 juni 2013

van 9.30 tot 17.00 uur

Central Studio’s te Utrecht

 

Peuterspeelzalen, voorscholen en kinderopvang maken roerige tijden mee. Aan de ene kant zien we dat een groot beroep wordt gedaan op voorschoolse educatie om ambities op gebied van achterstandbestrijding, preventie, jeugdzorg en ouderbetrokkenheid te vergroten. Aan de andere kant worstelen organisaties met bezuinigingen en krimp. En het kabinet wil graag dat de voorzieningen gaan harmoniseren. Reden temeer om vanuit de MOgroep wederom een spannend congres te organiseren voor directies en leidinggevenden van de voorschoolse organisaties. Met scherpe analyses van wat peuters aan taalwerving kunnen bereiken, onderzoek naar de mogelijke effecten van de startgroepen. Verder veel aandacht voor de rol van peuterspeelzalen als preventie-instrument bij de (toekomstige) wet jeugdzorg, informatie over de harmonisatie van gemeente en goede voorbeelden van ouderbetrokkenheid en passend onderwijs.

 

Deelname

U kunt zich Inschrijven via onderstaande link:
https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=6482a690-039f-4b69-b79e-48ef9723ae0f

Van 8 mei  t/m 4  juni.

Let u vooral op de keuze van de workshops, voor de inhoud hiervan verwijs ik u naar bijgaand programma overzicht. Wanneer u geen workshopkeuze aangeeft kunt u niet verder in het systeem.

Na inschrijving ontvangt u direct een deelnamebevestiging, de factuur ontvangt u per post.

Bij annulering is het volledige bedrag verschuldigd. Bij tijdige melding kan een vervanger komen.

Kosten
Leden MOgroep           :  95 euro
Niet-leden MOgroep     :  175 euro

 

Informatie
Voor vragen kunt u terecht bij Sandra Wolfsen (030 – 721 07 24, wolfsen@mogroep.nl) of Ernst Radius (030 – 721 07 28, radius@mogroep.nl).