Activiteit

Expertmeeting SW-bedrijven en W&MD

30 jan
MOgroep Utrecht
30 januari 2013
14:30 tot 16:30
Bijeenkomst
29 november 2012 | 1 minuut lezen

De MOgroep onderzoekt met Cedris de mogelijkheden voor samenwerking tussen W&MD en SW-bedrijven op gebied van re-integratie en participatie.

Graag nodigen wij directeuren/managers uit voor een expertmeeting over samenwerking tussen welzijnsorganisaties en de sociale werkvoorziening: wat hebben zij elkaar te bieden? Beide sectoren werken aan een maatschappelijke opdracht en worden daarbij grotendeels gefinancierd door de gemeente. Er zijn dus zeker raakvlakken. Met u willen we de mogelijkheden voor concrete samenwerking inventariseren en bediscussiëren.

De bijeenkomst zal een sessie zijn met maximaal tien deelnemers: 5 vanuit de welzijn en 5 vanuit de sociale werkvoorziening, en zal worden geleid door Egbert Lichtenberg (directeur SW bedrijf Go!, tevens samenwerkingspartner van welzijnsorganisatie Surplus Welzijn). 
Doel is om via creatieve werkvormen samenwerkingsmogelijkheden verder te onderzoeken. Aanmelding via de bijlage. Er is een beperkt aan aantal deelnemers mogelijk !