Activiteit

In veilige handen lokaal

15 nov
Parnassos, Utrecht
15 november 2012
12:30 tot 16:30
Bijeenkomst
Chris Bos
23 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Gratis voorlichtings- en uitwisselingsbijeenkomst In veilige handen lokaal voor vrijwilligerscentrales op 15 november 2012 in Utrecht.

In veilige handen verspreidt zich over Nederland. Er is meer en meer aandacht voor de preventie van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen vrijwilligersorganisaties. En de urgentie is ook steeds groter. Met deze bijeenkomst willen we meer vrijwilligerscentrales informeren over het enthousiast krijgen van organisaties, het betrekken van gemeenten bij dit onderwerp, de samenwerking met Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de politie, training en gebruik van de toolkit, en wat binnen het steunpunt geregeld moet worden om adequaat met het onderwerp aan de slag te gaan.

Doel van de bijeenkomst

Kennismaken met In veilige handen lokaal en uitwisselen van ervaringen.

Programma

12.30 - 13.30 uur Inloop (met lunch op verzoek)
13.30 - 14.00 uur Opening door dagvoorzitter Saskia Daru, projectleider In veilige handen, gevolgd door:

  • Korte inleiding over het project en de laatste ontwikkelingen
  • Stand van zaken: gratis VOG, landelijk tuchtrecht Vrijwilligerswerk, registratielijst
  • Uitleg over de workshops

14.00 - 15.30 uur Workshops
Hoe kun je aan de slag met de instrumenten van In veilige handen? Met medewerking van vertegenwoordigers van centrales/steunpunten, organisaties, gemeenten en lokale samenwerkingspartners.

14.00 - 14.45 uur Eerste ronde
1. Beginnen en doorzetten vanuit het vrijwilligerssteunpunt
2. Wat willen lokale organisaties?

14.45 - 15.30 uur Tweede ronde
3. In Veilige Handen en de gemeente
4. Betrekken van experts bij lokale samenwerkingsnetwerken rond In veilige handen

15.30 - 16.00 uur Terugkoppeling vanuit de workshops (plenair)
16.00 - 16.30 uur Info training In veilige handen steunpunten vrijwilligerswerk
16.30 uur Afsluiting met hapje en drankje

Locatie en aanmelding

Je kunt je aanmelden via dit formulier. De bijeenkomst In veilige handen lokaal vindt plaats in Parnassos Cultuurcentrum, Kruisstraat 201, 3581 GK, Utrecht.
Met vragen kun je contact opnemen met Annemiek Goes, (mail, 030 7892086).

Mee lunchen?

Wie 's ochtends ook naar de NOVi-bijeenkomst begrippenkader vrijwillligerswerk komt, krijgt automatisch lunch. Wie niet naar die bijeenkomst gaat, krijgt na aanmelding een mail of hij lunch wil.

Lid wordenContact