Activiteit

Bijeenkomst VVE voor leden in de G 37

08 nov
NBC, Blokhoeve 1, Nieuwegein
8 november 2012
13:30 tot 16:30
Bijeenkomst
16 oktober 2012 | 1 minuut lezen

Op 8 november a.s. organiseren MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang een bijeenkomst voor leden die VVE uitvoeren in de G37. In de bijlage de brief met de uitnodiging met als bijlage de uitkomsten van een quickscan bij de G37-organisatie door de projectleider (Els Hoeffnagel)

Inleiding
Het kabinet Rutte besluit in 2011 de kwaliteit van VVE te verbeteren in de zogenaamde G37 gemeenten. Met gemeenten zijn afspraken gemaakt over onder andere het taalniveau van de pedagogisch medewerkers, opbrengstgericht werken en het hanteren van een kindvolgsysteem (HBO-ers als coach of op de groep), het versterken van de ouderbetrokkenheid, uitbreiding van het aantal plaatsen en verbetering van de toeleiding.

Consequenties voor werkgevers
Op de bijeenkomst van 8 november 2012 gaan we dieper in op de gevolgen van deze maatregelen voor de werkgever. Vraagstukken zoals het realiseren van toetsing en scholing voor het verhogen van het taalniveau en de consequenties hiervan voor de werknemer, de toepassing van de CAO op nieuwe functies in het groepswerk, het opstellen van functiebeschrijvingen, enzovoort. Inmiddels heeft de projectleider onder 10 gemeenten een quick scan uitgevoerd bij de G37-organisaties (zie bijlage).

Ondersteuning
Door kennis en ervaringen te delen kunnen MOgroep en de Brancheorganisatie Kinderopvang gerichter ondersteuning bieden aan de organisaties over deze onderwerpen. Projectleider voor deze ondersteuning is Els Hoeffnagel (els.hoeffnagel@gmail.com). Tijdens de bijeenkomst kunt u met haar kennis maken.

Aanmelden
Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via: Vivian van Gameren, email: vangameren@mogroep.nl. Vermeld hierbij uw organisatie, naam, lidnummer en emailadres.