Activiteit

Dialoogbijeenkomst cao W&MD

04 okt
Beatrixgebouw (Jaarbeurs), Jaarbeursplein 6, Utrecht
4 oktober 2012
09:30 tot 12:30
Bijeenkomst
Hedy Raden Soedjono
6 september 2012 | 1 minuut lezen

Graag nodigen wij u uit voor een dialoogbijeenkomst op donderdag 4 oktober over de cao W&MD. Tijdens deze bijeenkomst willen wij de leden onderling in gesprek laten gaan over de cao W&MD op de korte én op de langere termijn. De bijeenkomst zal geleid worden door Cees de Wildt, senior adviseur arbeidsvoorwaarden bij bureau Altersum b.v.

De huidige (verlengde) cao is al geruime tijd ongewijzigd. Het is cao-partijen niet gelukt om tijdens de onderhandelingen in 2011 en 2012 tot overeenstemming te komen over een nieuwe cao. Belangrijkste onderwerpen waarover geen overeenstemming kon worden bereikt waren de overgangsregeling wachtgeld en loonstijging.

Doel van de bijeenkomst is om met elkaar in beeld te krijgen wat de verwachtingen en wensen zijn over de cao. Om de discussie tussen de deelnemers onderling aan te zwengelen zal Cees de Wildt de leden verschillende vragen en dilemma’s voorleggen. Het zal in ieder geval gaan over nut, noodzaak en urgentie van een cao. Willen de leden dat de Mogroep namens hen nog in 2012 een cao-akkoord sluit en waarom willen zij dat wel of juist niet? Welke prioriteiten stellen de leden? En welke ideeën en wensen hebben de leden op het gebied van arbeidsvoorwaarden op de langere termijn? Welke kleur moet de cao in de toekomst hebben?

U kunt zich tot 1 oktober a.s. aanmelden via het registratieformulier https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=966e2fd5-6d16-416b-9bef-1b9ccbcb784f

Datum: donderdag 4 oktober a.s.

Tijd: 9.30 – 12.30 uur

Locatie: Beatrixgebouw (Jaarbeurs), Jaarbeursplein 6, Utrecht