Activiteit

Kinderen in de maatschappelijke opvang

29 okt
Driebergen-Zeist
29 oktober 2012
Congres
23 juli 2012 | 1 minuut lezen

In dit landelijke congres staat het kind in de maatschappelijke opvang centraal. Wat zijn de randvoorwaarden voor het verblijf van de kinderen in de maatschappelijke opvang en hoe kan deze zorg worden geoptimaliseerd ?  Met name bij de MO zijn er nog helemaal geen randvoorwaarden voor wat betreft de begeleiding aan de kinderen. Daarnaast zal de problematiek rondom de financiering van de opvang, begeleiding en hulpverlening aan de kinderen aan de orde komen. Het ochtendgedeelte is vooral interessant voor directeuren-bestuurders, politici en beleidsmakers. Het middagprogramma bestaat uit workshops waarin deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht centraal staat. Daarmee is het middagprogramma vooral interessant voor hulpverleners en managers uit deze instellingen, maar ook voor partnerinstellingen die werken met de maatachappekijke opvang en ce vrouwenopvang.

Lid wordenContact