Activiteit

Conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

13 jun
13 juni 2023
09:30 tot 17:00
Congres
2 minuten lezen

We worden met z'n allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Dit is ook de visie van het kabinet, onder meer verwoord in het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO): 'zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan'. Professionals uit diverse werkvelden, mantelzorgers én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en steeds diversere groep ouderen?

Samen met andere zorg- en welzijnsprofessionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land kun je tijdens deze jaarlijkse conferentie ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk delen. De komende editie heeft als thema ‘Pionieren met de levensfase’. Je hoort inspirerende pioniersverhalen over hoe invulling gegeven kan worden aan de derde levensfase en minister Conny Helder (VWS) geeft een toelichting op het WOZO-programma.

Inspiratiesessie 'Hoe bouw je een zorgzame gemeenschap?'
In het middagprogramma verzorgt Truus van Tiggelen, senior adviseur bij Sociaal Werk Nederland, samen met leden een inspiratiesessie met als onderwerp: 'Hoe bouw je een zorgzame gemeenschap?'. Er zit heel veel (veer)kracht in wijken en buurten. Bij bewoners zelf en hun naasten, in netwerken van buren en vrijwilligers en bij de vele professionals die er rondlopen vanuit gemeente, sociaal werk, wonen en zorg. Hoe bouwen we samen aan sterke en zorgzame gemeenschappen? In deze sessie gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van twee inspirerende praktijkvoorbeelden:

  • ContourdeTwern ontwikkelt in Tilburg een methodiek waarbij sociaal werk, zorg en wonen nauw samenwerken met bewoners. Zoals in het Kwendelhof, waar bewoners elkaar interviewen om te horen wat behoeften en wensen zijn en hoe iedereen kan meedoen. Het initiatief wordt toegelicht door Sjef van der Klein (buurtondersteuner), Marlies van Ginneken (staffunctionaris Innovatie & Beleid) en bewoner Frans.
  • Surplus biedt een compleet aanbod op het gebied van woonzorg, thuiszorg, behandeling én welzijn. In Breda herontwikkelt Surplus samen met gemeente en woningcorporatie een voormalig verzorgingshuis. De vraag van buurtbewoners en het werken vanuit de wijk zijn hierbij het vertrekpunt. Namens Surplus komt manager Anja Hartmans haar ervaringen en tips delen.

Klik hier voor het volledige programma en om je aan te melden!

De jaarlijkse conferentie Een nieuwe generatie ouderen langer thuis wordt georganiseerd door een consortium van partners, waaronder BeterOud. Sociaal Werk Nederland is partner van BeterOud.

Locatie

Oude Engelenseweg 1
5222 AA 's-Hertogenbosch