Activiteit

Werken met de werkmethodiek Preventief Ouderenconsult

06 sep t/m: 20-09-2012
Centrum Utrecht
6 september 2012 - 20 september 2012
Training
Leijen
9 mei 2012 | 2 minuten lezen

Om ouderen bewust te maken van het belang van gezond ouder worden, ontwikkelde Vilans het preventief ouderenconsult. Deze periodieke preventie gaat uit van de mogelijkheden van ouderen om gezond en actief ouder te worden. Het stelt ze in staat regie te nemen over hun leven en de kwaliteit ervan te bevorderen. Alle belangrijke onderwerpen passeren de revue: fysieke gezondheid, leefstijl, sociaal, emotioneel, psychisch en cognitief functioneren tot materiële mogelijkheden en omgevingsfactoren.

Voor wie

Deze training is geschikt voor verpleegkundigen, POH’s en nurse practitioners die veel met (kwetsbare) ouderen te maken hebben.

Resultaat

U kunt het preventieve ouderenconsult uitvoeren en vervult een stimulerende rol voor ouderen bij de zelfredzaamheid om gezond ouder te worden.

Inhoud

De training besteedt aandacht aan:

 • de visie op integrale/holistische benadering van preventieve ouderenzorg
 • de organisatie van preventieve ouderenconsulten en het creëren van draagvlak
 • werken met de werkmethodiek/screening, bijvoorbeeld
  • hoe ga je om met vragen over stemming, depressie?
  • wanneer ga je een aanvullende vragenlijst afnemen
  • hoe observeer je aspecten die minder makkelijk te bevragen zijn
 • motiverende gespreksvoering en gesprekstechnieken
 • het proces van normale veroudering

Aanpak

De training is een combinatie van kennisoverdracht, houdingsaspecten en oefening van vaardigheden. Voorafgaand aan de training vragen we u om de vragenlijst uit de werkmethodiek af te nemen bij / in te laten vullen door een oudere bij voorkeur uit het eigen sociale netwerk.

Dag 1

 • visie op het preventieve ouderenconsult
 • de uitvoering van het eerste consult 
 • normale veroudering

Dag 2

 • de organisatie en het creëren van draagvlak
 • advisering en verwijzing
 • het vervolgconsult, verleiden tot gewenst gedrag

De deelnemers krijgen een werkmap met het visiedocument Consultatiebureau voor Ouderen en de werkmethodiek Preventief Ouderenconsult.

Overige informatie

Er is accreditatie aangevraagd bij de V&VN.

De trainer, Els Bakker, heeft expertise op het terrein van preventie, ouderenzorg en ouderenwelzijn en op het terrein van gerontologisch onderzoek en training. Zij is mede auteur van het visiedocument en de werkmethodiek Preventief Ouderenconsult. Ze is trainer bij de Aventurijn en werkte voorheen als manager ketenzorg bij Ketenzorg Friesland en projectleider innovatie bij Icare.

Meer informatie of voor aanmelding klik hier.

Lid wordenContact