Activiteit

Algemene Ledenvergadering

30 nov
30 november 2022
09:30 tot 12:00
Online
24 augustus 2022 | 1 minuut lezen

Met als onderwerpen:

  • Vraaggesprek tussen voorzitters Eric Lemstra (Sociaal Werk Nederland) en Erik Dannenberg (Divosa) over de Haagse plannen. Wat kunnen we er lokaal mee? 
  • Governance (de nieuwe bestuursstructuur)
  • Jaarplan 2023
  • Begroting 2023
  • Stand van zaken 1,13% arbeidsmarkttoeslag middeninkomens
  • Actuele zaken

Dagvoorzitter: Marijke Roskam, ook bekend als dagvoorzitter bij het afgelopen jaarcongres van Sociaal Werk Nederland.

Aanmelden voor de online ALV kan hier.

De definitieve agenda en de bijbehorende stukken worden vooraf toegestuurd aan de hoofdcontactpersonen.