Activiteit

Algemene Ledenvergadering

30 nov
30 november 2022
09:30 tot 12:00
Online
24 augustus 2022 | 1 minuut lezen

Zoals afgesproken tijdens de ALV van mei jl zullen we het hebben over de bestuursstructuur en de invulling van de voorzittersrol. Daarnaast staat de begroting en het jaarplan van 2022 op de agenda. De definitieve agenda en de bijbehorende stukken worden vooraf toegestuurd aan de hoofdcontactpersonen.