Activiteit

Webinar Onze buurt de Posten, zo doen we dat!

25 mei
25 mei 2022
14:30 tot 15:30
Online
Soort: Online
5 mei 2022 | 2 minuten lezen

Werken aan leefbare en vitale buurten, hoe doe je dat? Hoe kom je met lokale organisaties tot een inclusieve en zorgzame wijk? Nou, zo doe je dat! In de buurt de Posten in Enschede werken woningcorporatie Domijn, gemeente Enschede, ouderenzorgorganisatie De Posten en nog vele andere lokale organisaties samen aan een inclusieve en zorgzame wijk. Je hoort hier meer over tijdens een gratis webinar op woensdagmiddag 25 mei a.s.. Dit webinar is de laatste in de reeks van vier webinars van de Actieagenda Wonen: de agenda van 34 organisaties die werken aan prettig en veilig wonen in de wijk.

Tijdens het webinar wordt toegelicht hoe de lokale partijen samenwerken aan deze ambitie. De buurt is gebouwd in de jaren 60 en de leefbaarheid staat onder druk door ontwikkelingen zoals vergrijzing, segregatie en toename kwetsbare wijkbewoners. In het hart van de wijk ligt zorgcentrum De Posten, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning levert aan kwetsbare ouderen. Het ouderenzorgcomplex wordt vernieuwd en dat biedt kansen! Er is meer nodig voor de toekomst van de wijk, zeker gezien de vergrijzing en de afname van mantelzorgers. Zorgcentrum de Posten heeft initiatief genomen om dit met de woningbouwcorporaties en de gemeente Enschede op te pakken. Het is nodig om zorgverlening, huisvesting en multidisciplinaire zorg met elkaar te verbinden op buurtniveau. Kortom, de urgentie is duidelijk.

Samen hebben ze een gemeenschappelijke visie voor de wijk ontwikkeld en een uitvoeringsprogramma gestart. Men werkt hieraan over bestaande organisatiegrenzen en financieringsstromen heen. Vanaf het begin is een belangrijke voorwaarde dat buurtbewoners van verschillende culturen kunnen meedenken over de invulling van de programma’s.

Zo doen we dat!

De wijkverpleegkundige van de Posten heeft een bijzondere rol in de wijk, om bewoners te ondersteunen en vroegtijdig knelpunten te signaleren. De lokale winkeliers en de medewerkers van Domijn zijn allemaal getraind in ‘dementievriendelijkheid’ zodat zij signalen van dementie snel herkennen en hier goed mee om kunnen gaan. Vanuit de coalitie Onze Buurt de Posten wordt gewerkt aan een meer passend en creatief systeem van woningtoewijzing. En recent is een dementievriendelijke oversteek in de wijk naar het winkelcentrum geopend. Ook worden plannen ontwikkeld voor een dynamische ontmoetingsplek in de wijk, voor en door bewoners.

In het webinar luister je naar live gesprekken en kijk je naar videofragmenten van initiatieven in de wijk. Het webinar is opgebouwd uit verschillende ‘blokjes’ met thema’s en sprekers. Gespreksleider Albert-Jan Kruiter (Instituut voor Publieke Waarden) gaat met bewoners en professionals in gesprek. In de chat kun je meepraten en vragen stellen tijdens het webinar.

Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website van Actiz.

Over de coalitie vanuit Actieagenda Wonen
Sociaal Werk Nederland maakt deel uit van de maatschappelijke coalitie die samen met Platform 31 begin 2022 het initiatief nam voor het digitale magazine ’Zo doen we dat’ waarin twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking zijn uitgewerkt. De coalitie bestaat uit Sociaal Werk Nederland, ActiZ, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Valente, VNG en de Woonbond, en werkt samen vanuit de Actieagenda Wonen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

Over deze webinar-reeks
In een serie van vier webinars worden succesvolle praktijkvoorbeelden uitgelicht. Het eerste webinar, 'Aan de slag met leefbare en vitale wijken' (De Ruwaard in Oss, 9 februari 2022), kunt u hier integraal terugkijken. Bekijk hier de opname van het tweede webinar ‘Gemengd wonen: zo doen we dat!’ van Valente en Divosa op 22 maart 2022 vanuit Place2BU in Utrecht. Het derde webinar vond plaats op 14 april 2022 vanuit de wijk Selwerd in Groningen, georganiseerd door Sociaal Werk Nederland, de VNG en partners in de gemeente Groningen. Lees hier het verslag of kijk het webinar in zijn geheel terug.

Lid wordenContact