Activiteit

Congres Sociaal Raadsliedenwerk

01 jul
1 juli 2022
09:00 tot 16:00
Congres
12 april 2022 | 1 minuut lezen

Als iets duidelijk is geworden uit de Toeslagenaffaire, dan is het dat overheden meer oog moeten hebben voor de individuele burger en maatwerk moeten leveren bij invorderingen. De WRR toonde het al duidelijk aan: weten is nog geen doen, mensen raken vaak dieper in de schulden, raken de weg kwijt of starten onnodig procedures. Sociaal raadslieden werken in de frontlinie om deze mensen te helpen. Tijdens het Congres Sociaal Raadsliedenwerk neemt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen ons mee in zijn visie op vertrouwen in de overheid. De wethouder Werk en Inkomen in Utrecht vertelt hoe zij armoede en schulden aanpakken. We horen over de maatwerkaanpak door de Belastingdienst en toeslagen, en de visie van André Moerman, voorzitter signaleringscommissie LOSR, op schulden en de beslagvrije voet.

Het congres biedt daarnaast een interessant aanbod aan workshops (in twee rondes), met onderwerpen als:

  • actualiteiten vanuit team Relatiebeheer Particulieren en team Accountmanagement Toeslagen; 
  • pilots samenwerken in de eerstelijn en samenwerking sociaal raadslieden en bibliotheek;
  • stand van zaken hersteloperatie kinderopvangtoeslagen;
  • update herziening Participatiewet, nieuwe Inburgeringswet en uitwisselingen rondom migratierecht;
  • aan de slag met het Landelijk Maatwerkloket Multiproblematiek;
  • maatwerk in het sociale domein nader verkend; en
  • veel voorkomende consumentenproblemen (en oplossingen) vanuit de Consuwijzer.

Kortom: hét jaarlijkse congres van en voor sociaal raadslieden en partners.

Voor dit congres zijn punten te behalen voor het beroepsregister van het Registerplein.

Inschrijven

Locatie

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
26 april 2022

Komt er een aanmeldlink? En komt het congres in aanmerking voor PE punten in kader van Kiwa?

Hoor het graag,

met vriendelijke groet Djoline vd Heijden

Lid wordenContact