Activiteit

Landelijk congres VVE-Versterkt

20 nov
Jaarbeurs Utrecht
20 november 2012
Congres
23 maart 2012 | 1 minuut lezen

Op 20 november 2012 organiseert Sardes in samenwerking met Logacom de grote Vversterk-conferentie in de Jaarbeurs Utrecht. Deze conferentie is voor iedereen die betrokken is bij voor- en vroegschoolse educatie. Medewerkers en directies van peuterspeelzalen, kinderopvang, scholen, welzijnsorganisaties, bibliotheken, gemeenten, opleidingen en universiteiten zijn allemaal welkom. Alle aspecten van voor- en vroegschoolse educatie komen aan bod. Het gaat om professionalisering van VVE-beroepskrachten, om innovatieve werkwijzen in de instellingen, praktijkpresentaties, de state of the art van het onderzoek, de relatie tussen de VVE-aanpak en de zorgbehoeften van kinderen, en VVE in het bredere kader van ontwikkelingsstimulering / het jonge kind. Voor meer informatie, zie: www.logacom.nl.

Lid wordenContact