Activiteit

Aan de slag met leefbare en vitale wijken

09 feb
9 februari 2022
11:30 tot 12:30
Webinar
18 januari 2022 | 1 minuut lezen

Hoe maak je een woonwijk weer leefbaar en vitaal? Door samen te werken met de bewoners en tussen de wonen-, zorg- en welzijnspartners. Samen met een maatschappelijke coalitie vanuit de Actieagenda Wonen gaan we tijdens vier webinars in op twaalf sterke praktijkvoorbeelden van samenwerking. Voorbeelden waarvan alle coalitiepartners zeggen 'Zo doen we dat!' De webinars vinden plaats in de aanloop naar de nieuwe ronde prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties.

Het eerste webinar vindt plaats op 9 februari 2022. We nemen dan een kijkje in de wijk Ruwaard in Oss. 
Meld je aan en bekijk het filmpje.

Actieagenda Wonen
Een maatschappelijke coalitie nam samen met Platform 31 het initiatief voor het digitale magazine en de vier webinars vanuit de Actieagenda Wonen. De coalitie bestaat uit Sociaal Werk Nederland, Actiz, Aedes, de Nederlandse ggz, Divosa, G40, MIND, Valente, VNG en de Woonbond. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderschrijft het belang van de brede samenwerking en ondersteunt het initiatief.

Lid wordenContact