Activiteit

Themabijeenkomst kwaliteit VE en de rol van de pedagogisch beleidsmedewerker

02 dec
2 december 2021
09:00 tot 10:30
Online
22 november 2021 | 1 minuut lezen

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe maatregel in de voorschoolse educatie (VE) van kracht: er wordt een norm gesteld aan het aantal uren dat de pedagogisch beleidsmedewerker/coach in de VE wordt ingezet. In de themabijeenkomst doe je ideeën op hoe gemeenten en VE-aanbieders samen uitvoering kunnen geven aan kwaliteitsverbetering in de VE door een beredeneerde inzet van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach.

Doelgroep: pedagogisch management/staf van VE-organisaties en beleidsambtenaren van gemeenten.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Lid wordenContact