Activiteit

Landelijke conferentie 'Een nieuwe generatie ouderen langer thuis'

24 nov
24 november 2021
09:30
Bijeenkomst
2 augustus 2021 | 1 minuut lezen

We worden met zijn allen steeds ouder en blijven het liefst zo lang mogelijk zelfstandig wonen in de eigen leefomgeving. Professionals uit diverse werkvelden én ouderen zelf werken steeds meer samen om dit mogelijk te maken. Hoe doen we dat in een veranderende samenleving en met een groeiende en diverse groep ouderen? Sociaal Werk Nederland ondersteunt deze landelijke conferentie.

Stichting Educatie Zorg & Welzijn nodigt u van harte uit om op woensdag 24 november met andere professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land ervaringen, kennis en leerpunten rondom o.a. de volgende thema's te delen:

 • Co-creatie en nieuwe woonvormen
 • Toekomstbestendige wijkzorg
 • Bestrijding eenzaamheid
 • Ouderenparticipatie
 • Advanced Care Planning
 • Zorgvraag in de regio
 • E-Health en digitale transformatie
 • Ouderenmishandeling
 • Integrale zorg
 • Bereiken en betrekken
 • Juiste zorg op de juiste plek
 • Kunst & cultuur in de zorg
 • Ouderen langer thuis, maar hoe dan? 
 • Onafhankelijke cliëntenondersteuning
 • Domeinoversteigende samenwerking en governance 
 • Zorgzame gemeenschappen
 • Burgerinitiatieven
 • Leefplezier in de zorg
 • Diversiteit en oudere migranten
 • Intergenerationele welzijn en zorg
 • Persoonsgerichte zorg
 • Positieve gezondheid
 • Solidariteit
 • Boundary work
 • Digitalisering voor en door ouderen
 • Gemeente en mantelzorgbeleid
 • Ouderenparticipatie
 • Vitaler Oud
 • Thuis in de wijk
 • Gezondheid als ontwerp opgave

Met gedeelde kennis en inspiratie, kunnen we dan weer verder met, voor en als nieuwe generatie ouderen.

Locatie

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Lid wordenContact