Activiteit

Een nieuwe generatie ouderen langer thuis

25 nov
25 november 2020
10:00 tot 17:00
Congres
15 juli 2020 | 1 minuut lezen

Een nieuwe generatie ouderen(zorg) en het programma Langer Thuis van het ministerie van VWS hebben de handen ineengeslagen om op 25 november 2020 een mooi en gevarieerd programma met live en online aanbod neer te zetten. Professionals, ouderen, vrijwilligers, beleidsmakers en onderzoekers uit het hele land delen hun ervaringen, kennis en leerpunten rond dit urgente vraagstuk. Daarbij gaan we ook in op de vraagstukken, kansen en dilemma’s die de covid-19-crisis met zich meebrengt.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de conferentie, hetzij fysiek in Nieuwegein, hetzij online. De conferentie is gratis. U kunt zich hier aanmelden. De definitieve vorm van de conferentie stemmen wij af op wat mogelijk is binnen de coronamaatregelen, maar ook op uw behoefte. Na de zomer ontvangt u definitief bericht over uw inschrijving.

De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 5000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.

Het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Locatie

Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein