Activiteit

Online bijeenkomst: kansen in (corona)crisistijd voor online burgerparticipatie

20 mei
20 mei 2020
13:30 tot 14:45
Seminar
15 mei 2020 | 2 minuten lezen

Als gemeente in gesprek gaan met inwoners over leefbare buurten en wijken. Samenwerken in een buurtinitiatief. Met medebewoners aan de slag met de energietransitie. Organiseren van hulp en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben. Voordat de coronacrisis toesloeg gebeurde dat grotendeels ‘live’, in de contactsamenleving. In hoeverre lukt het buurt- en bewonersinitiatieven en gemeenten om hun activiteiten op andere manieren voort te zetten en welke kansen biedt online burgerparticipatie in crisistijd?

Daarover gaat de online sessie ‘Online burgerparticipatie: kansen in crisistijd?’ op 20 mei, van 13.30-14.45 uur.  

De bijeenkomst is bedoeld voor gemeenten, sociaal professionals en actieve burgers die op zoek zijn naar mogelijkheden om burgerparticipatie ook met digitale middelen vorm te geven. Tijdens dit webinar komen onder anderen de experts Hans Versteegh en Eric Hendriks hierover aan het woord.

In dit webinar kijken we vanuit verschillende perspectieven naar de kansen die online burgerparticipatie biedt voor actieve inwoners en hun initiatieven, voor gemeenten en voor sociale professionals en voor online buurtplatforms:

  • Welke kansen zien buurt- en bewonersinitiatieven om op andere manieren toch actief (betrokken) te kunnen blijven in buurten, dorpen en stadswijken en wat vraagt dit van hen?
  • Hoe geven gemeenten in deze tijd invulling aan lopende participatietrajecten en in hoeverre stappen ze over op online participatie?
  • Wat is de rol van sociaal professionals zoals communitybuilders en jongerenwerkers, en welke mogelijkheden benutten zij om online hun werk in de buurt voort te zetten?
  • Welke kansen bieden online participatietools en online buurtplatforms om actieve denk- en doelkracht en onderlinge hulp in deze tijd op andere manieren voort te zetten? Ook staan we stil bij de vraag wat je kunt doen om te voorkomen dat vrijwilligers of deelnemers afhaken.

Hans Versteegh is adviseur, trainer en publicist over de digitale transitie en social media in het sociaal domein. Hij heeft meer dan 25 jaar ervaring als sociaal werker en opbouwwerker. Sinds 2011 geeft hij lezingen, workshops en trainingen. Veersteegh publiceerde in 2019 ‘Digivaardig sociaal werk. Handboek voor de digitale transitie.’

Eric Hendriks is oprichter en mede-eigenaar van het online én offline platform Mijnbuurtje.nl. Mijnbuurtje.nl is onderdeel van een community-aanpak waarin 60 gemeenten met inwoners als buurtverbinder succesvol samenwerken, met als doel: realiseren van betrokken buurten waar men elkaar vindt. Uit onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat gebruikers van de aanpak van Mijnbuurtje.nl gemiddeld 60% meer ontmoetingen in hun eigen buurt hebben.

PROGRAMMA

Welkom en aftrap door dagvoorzitter Daan de Bruijn, senior-adviseur Movisie.

Bijdragen van de verschillende sprekers, steeds gevolgd door enkele interviewvragen van de dagvoorzitter en (chat-vragen) van aanwezigen.

  • Hans Versteegh: ‘Kansen voor online burgerparticipatie’
  • Eric Hendriks: ‘Mijn buurtje.nl in tijden van corona’
  • Jeroen Van Berkel, lid van het dagelijks bestuur van het Stadsdeel West van de gemeente Amsterdam en expert op het gebied van burgerbetrokkenheid
  • Nephtis Brandsma, projectleider lokale digitale democratie bij de gemeente en pionier op het gebied van online burgerbetrokkenheid
  • Theo Voorn, inwoner van de gemeente Overbetuwe en actief betrokken bij innovatie van inwonerparticipatie.

Poll over de toekomst van online burgerparticipatie. Bespreking van de uitslag.

Afsluiting

Lid wordenContact