Activiteit

OPOF 2012

13 sep
Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, 3531 AJ Utrecht
13 september 2012
Bijeenkomst
Hedy Raden Soedjono
3 minuten lezen

Bijeenkomst OPOF

13 september 2012

Cursus en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, UTRECHT

De MOgroep nodigt de P&O’ers in de branche van harte uit voor het OPOF-overleg van 13 september a.s. Het programma ziet er als volgt uit.

Op veler verzoek zal tijdens het OPOF van 13 september een presentatie gehouden worden over de werkkostenregeling. De MOgroep heeft De Wert Accountants en Belastingadviseurs bereid gevonden om over dit onderwerp een presentatie te verzorgen. Per 1 januari 2014 dienen alle bedrijven in Nederland de vergoedingen die zij aan werknemers verstrekken, onder deze nieuwe fiscale regeling te brengen. Vanaf 2011 mogen zij dit al doen. Mede vanwege de politieke plannen om de reiskostenvergoeding vanaf 1 januari 2013 te belasten, is het voor organisaties nu van belang om te weten wat hiervan de financiële consequenties zijn in hun organisatie en hoe zij hierop kunnen inspelen. Uiteraard speelt hierbij ook een rol wat in de cao W&MD aan vergoedingen en verstrekkingen is opgenomen.  

Sylvia Jansen (business coach) begeleidt organisaties in verandertrajecten en heeft veel ervaring met alles wat er komt kijken bij organisaties die naar een lerende organisatie toe willen. Belangrijk onderdeel daarbij is de positie van de P&O’er. Welke rol kan de P&O’er zich daarin eigen maken en op welke manier kan hij/zij die rol pakken? Hoe bijvoorbeeld om te gaan met een leidinggevende die zich weinig aantrekt van eerder gemaakte afspraken? Wat heeft de P&O’er nodig om zelf ‘verkoper’ te worden van de verandering? En hoe kun je als P&O’er zelf leren confronteren? De interactieve presentatie die Sylvia hierover houdt zal een vervolg zijn op de presentatie van Ans Huisman, die de deelnemers tijdens het OPOF in mei al kennis heeft laten maken met organisaties in veranderingstrajecten. Door een andere manier van vragen stellen en met de noodzakelijke aandacht voor de ‘onderstroom’, waaronder de verschillende drijfveren van mensen. Sylvia zal kort teruggrijpen op dat wat tijdens de bijeenkomst in mei aan de orde is geweest en zal door middel van kleine opdrachten de deelnemers met een aantal door haar aangereikte tools zelf aan het werk zetten.

Vrijwel alle organisaties in de branche W&MD hebben op dit moment te maken met veranderingsprocessen. Ze maken een reorganisatieproces door, willen toe naar een meer lerende organisatie of streven naar een cultuuromslag. Welke verandering de organisatie ook wenst, er is altijd sprake van een aantal herkenbare fases in dit proces. Het is daarom van belang -  ook als P&O’er – om op een procesmatige wijze hiermee om te leren gaan en de stappen in het proces te herkennen. Het is daarbij als P&O’er essentieel om over de juiste tools te beschikken om vervolgens goed te kunnen adviseren en begeleiden binnen de organisatie. Zowel over de te volgen procedures en structuur, als over alles wat zich afspeelt in de onderstroom. De MOgroep organiseert daarom op donderdag 1 november en dinsdag 13 november een opleidingsdag: ‘de P&O’er als bruggenbouwer’ waarbij Ans Huisman en Sylvia Jansen de trainers zijn. Meer informatie over deze dag volgt op en na 13 september.

Karen Hofstede en Elizabeth Bontenbal van FCB geven een toelichting op het thema werkdruk in de branche W&MD. Hoe staat het met de werkdruk in de sector? Wat is werkdruk en wanneer is het een risico of probleem? Hoe breng je werkdruk in kaart? En waar let de inspectie op? Aan de deelnemers zal worden gevraagd of er in hun organisaties werkdruk wordt ervaren en zo ja: wat hieraan wordt gedaan. Aan de hand van de door de deelnemers gegeven input en aangegeven behoefte aan informatie over dit onderwerp zal tijdens het OPOF in december uitvoeriger op dit onderwerp worden ingegaan. Methodes en manieren om werkdruk in eigen organisatie aan te pakken zal dan aan de orde komen, gekoppeld aan het FCB-programma ‘Plezier in uitvoering’.

Deelname

U kunt zich Inschrijven via onderstaande link:

https://visitors.cngrs.com/register.aspx?project=4d3778c6-4f0d-491e-92f5-b68bdf06c078

van 24 juli  t/m 6 september. Wij drukken u op het hart ook daadwerkelijk te komen als u zich aanmeldt.

Programma in de bijlage.