Activiteit

Landelijke conferentie vso - pro - (v)mbo

19 jun
19 juni 2019
10:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
16 mei 2019 | 3 minuten lezen

Werkt u in het praktijkonderwijs, bij een entree-opleidingen in het (v)mbo, op het voortgezet speciaal onderwijs? Bent u betrokken bij het vsv-beleid in uw regio? Dan doet u er alles aan om deze jongeren voor te bereiden op zelfstandig functioneren en ze te begeleiden in de overstap van school naar werk. Daar zijn al prachtige werkwijzen en good practices voor ontwikkeld die het behouden meer dan waard zijn.


De komende tijd is het echter ook nodig samen te werken met elkaar, met leerbedrijven en gemeenten. Dit om nog betere doorstroom en arbeidstoeleiding te realiseren. Daarover gaat deze conferentie!


Deze conferentie staat in het teken van het onderwijs aan en de arbeidstoeleiding van jongeren die waarschijnlijk geen startkwalificatie halen. Meer specifiek gaat de conferentie over het belang van goede samenwerking tussen deze schoolsoorten en tussen onderwijs, gemeenten en (leer-) bedrijven. Want deze jongeren zijn kansrijk gelet op hun talenten en motivaties. Die verdienen het om goed te worden benut!


In het plenaire deel van de conferentie is er aandacht voor landelijk beleid, voor de vraag hóe je die samenwerking bestuurlijk verankert en voor het punt hoe je met elkaar in beweging komt én blijft voor deze jongeren.
In de deelsessies zijn er good practices waarin vooral ‘het hoe’ van de samenwerking tussen scholen en ketenpartners centraal staat. Ook is er aandacht voor cruciale punten als diplomering en certificering en de belangrijke rol van leerplicht en RMC.
Een dag waar u inspiratie, voorbeelden uit de praktijk en inzichten kunt halen die van belang zijn voor én de transitie van deze jongeren van school naar werk én voor de onderlinge samenwerking.

Deze dag is zeker ideaal als studiedag voor het gehele team! Er zijn:
verhelderende bijdragen over het landelijk beleid door de voorzitters van LECSO, de Sectorraad Praktijkonderwijs en de BTG-entree van de MBO Raad;

  • inspirerende sprekers, zoals Eric van ’t Zelfde en Ralph Kolen;
  • informatieve deelsessies vanuit scholen voor vso – pro – (v)mbo;
  • deelsessies waarin expertise wordt gedeeld over onder meer diplomering / certificering, leerplicht en RMC;
  • een informatiemarkt en
  • vele honderden collega's uit het land om ervaringen mee te delen.

Deze conferentie vindt plaats bij het Spant! in Bussum. Conferentiecentrum het Spant bevindt zich aan de Dr. Abraham Kuyperlaan 3, 1402 SB  Bussum. Deze website en de inschrijving voor deze conferentie is geopend op woensdag 6 maart 2019.

Locatie


Bussum
Lid wordenContact