Activiteit

Informatiebijeenkomst Kwaliteitslabel Sociaal Werk

26 maa
26 maart 2019
13:00 tot 17:00
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
7 maart 2019 | 4 minuten lezen

Voor leden die aan de slag willen met het Kwaliteitslabel Sociaal Werk organiseren we in samenwerking met certificeerder (ci) CIIO en lidorganisaties Stichting Welzijnswerk Hogeveen, Welzijn De Wolden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden op 26 maart 2019 een informatiebijeenkomst over het label in Drenthe.

De bijeenkomst is bedoeld voor leden die geïnteresseerd zijn in het Kwaliteitslabel en die zich in de oriënterende fase of aan het begin van het voorbereidingstraject bevinden.

Inhoud

U krijgt (achtergrond-)informatie over het Kwaliteitslabel, het ‘Waarom’ van het label, de visie en de achterliggende gedachte en kenmerken die dit label specifiek maken. Certificeerder CIIO, die inmiddels veel leden heeft geaudit op het label en die nauw betrokken was bij de ontwikkeling ervan, informeert u over het normenkader, de audit en de voorbereiding erop. Stichting Welzijnswerk Hoogeveen, Welzijn De Wolden en Maatschappelijk Welzijn Coevorden, die eind 2018 als eerste organisaties in intercollegiale setting gecertificeerd zijn voor het Kwaliteitslabel, vertellen over hun aanpak, ervaringen en geleerde lessen. 

Daarnaast is er volop ruimte om uw vragen te stellen aan de drie organisaties, CIIO en Sociaal Werk Nederland!

Programma

Tijdens de bijeenkomst wisselen informatieve onderdelen (korte presentaties) en interactieve sessies elkaar af.
Aan bod komen onder meer:

  • Het Kwaliteitslabel Sociaal Werk – visie, opzet en ontwikkeling: Waarom een Kwaliteitslabel Sociaal Werk? Waarom dit label, wat voegt het toe? Waar staan we nu en waar gaan we naartoe? 
  • Van zelfevaluatie naar certificering: Hoe bereid je je voor op de audit? Hoe gaat de audit in zijn werk? Wat is waarderend auditen? En hoe draagt dit allemaal bij aan het verbeteren en borgen van kwaliteit van je organisatie?
  • Het Kwaliteitslabel in de praktijk – ervaringen en geleerde lessen van SWWH, MWCoevorden en De Wolden: Hoe hebben de drie Drentse organisaties het aangepakt? Waarom hebben zij gekozen voor intercollegiale toetsing, wat kwam erbij kijken en hoe hebben zij het in de praktijk ervaren?  Wat is de meerwaarde van deze aanpak, waar liepen zij tegenaan? En hoe nu verder?

12.00  Inloop met broodjes
12.30  Start bijeenkomst.
           Presentaties en interactieve sessies
14.30 Pauze met koffie, thee en iets lekkers
14.45 Presentaties en interactieve sessies (vervolg)
16.15 Einde

Datum en locatie

De bijeenkomst vindt plaats op 26 maart 2019 van 12.30 – 16.15 uur in Zalencentrum de Schulp, Buizerdstraat 10 te Assen. Inloop vanaf 12.00 uur, er wordt een lunch verzorgd tussen 12.00 en 12.30 uur.

Aanmelden en kosten

U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden via de eventpagina

De kosten voor deelname aan deze bijeenkomst zijn 50,- euro excl. btw.

Meer informatie en contact

Locatie

Buizerdstraat 10
9404 BB Assen
Lid wordenContact