Activiteit

Schuldinfo Jaarcongres

18 apr
18 april 2019
10:00 tot 17:00
Congres
Vivian van Gameren
2 minuten lezen

Op donderdag 18 april 2019 vindt het 3de SchuldInfo Jaarcongres plaats met een veelheid aan actuele onderwerpen, zowel juridisch als methodisch. Naast een aantal interessante lezingen heeft u keuze uit maar liefst 9 themasessies. Na het volgen van dit congres bent u als professional weer helemaal ‘up-to-date´!

Creatief met schulden
Rondkomen met een laag inkomen vraagt veel creativiteit. Het is passen en meten. Onverwachte uitgaven doorkruisen het inkomensplaatje. Het hebben van schulden zet het bestaansminimum verder onder druk.
De schuldenproblematiek blijft onverminderd hoog. De aanpak van schulden is weggelegd bij de minnelijke schuldregeling, de wettelijke schuldregeling en het schuldenbewind. Hoe kunnen de bestaande systemen beter werken? Of moeten we juist de oplossingen buiten de bestaande kaders zoeken?

De volgende thema’s staan centraal:

·         Actualiteiten Invordering & Schulden

·         Aan de slag met bijstandsproblemen

·         De WSNP in de praktijk: knelpunten en (creatieve) oplossingen

·         Pilot Beschermingsbewind Gemeente Tilburg en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant

·         Stellateam Belastingdienst: snelle actie bij acute problemen

·         Incasso- en gerechtsdeurwaardersbranche in beweging

·         Financieel Paspoort

·         Schuldhulpverlening aan zzp-ers

·         Stress-sensitief omgaan met cliënten met psychiatrische aandoeningen

·         De Presentiebenadering: pas als je mét iemand bent kun je er voor iemand zijn

·         Keynote speech Schuldenbewind: effectief of overbodig?

·         Creatief met schulden: op weg naar een schuldenvrij bestaan
 

Bescherming bij invordering
Een belangrijke oorzaak voor de omvangrijke schuldenproblematiek is de wijze waarop de schulden worden geïnd. De beslagvrije voet als absolute ondergrens blijkt moeilijk te handhaven, waardoor nieuwe schulden ontstaan. De Wet vereenvoudiging beslagvrije voet moet hier een halt toe roepen, maar de wet is twee jaar uitgesteld. Om de gevolgen hiervan te verzachten komt het kabinet met een aantal tussenmaatregelen. We staan stil bij deze maatregelen en de kabinetsplannen om te komen tot een betere bescherming bij bankbeslag en beslag op inboedel. En welke inventieve werkwijzen worden door incassobureaus en gerechtsdeurwaarders ontwikkeld?

Methodische interventies
Het schuldenprobleem is ingewikkeld en kent veel juridische aspecten. Maar om stappen te maken in de begeleiding van mensen met schulden komt het aan op creatieve methodische interventies. En dat begint met een goed contact als basisvoorwaarde. Tijdens dit congres besteden we aandacht aan de presentiebenadering  en de betekenis hiervan voor hulpverlening bij schulden. Bovendien gaan we dieper in op stress-sensitief omgaan met mensen met een psychiatrische aandoening. Waar moet u op letten?

Graag tot ziens in Veenendaal!

Kijk hier voor meer informatie