Activiteit

Jaarcongres Sociaal Werk Nederland Een sterke sociale basis: Werk aan de Wijk!

15 mei
15 mei 2019
10:00 tot 16:00
Congres
1 februari 2019 | 1 minuut lezen

Het succesvolle eerste jaarcongres van Sociaal Werk Nederland krijgt een vervolg! Het congres vindt plaats op woensdag 15 mei 2019 met als titel: Een sterke sociale basis: Werk aan de Wijk!

De veranderingen in het sociaal domein moeten uiteindelijk hun beslag krijgen in steden, dorpen, buurten en wijken. Transformeren betekent structureel werken aan een sterke sociale basis van bewoners, hun netwerken en (sociale en fysieke) voorzieningen. Tegelijkertijd zijn er zorgen over wijken waar problemen samen komen, waar de groep kwetsbare bewoners groeit en de sociale samenhang dreigt te verdwijnen.

Wat zijn kansen en grenzen van ‘de wijk als landingsbaan’ voor de transformatie? Hoe kunnen we de sociale basis in buurten en wijken versterken? Wat is de rol van basisvoorzieningen zoals het sociaal werk rond de urgente thema’s armoede en schulden, jeugd en opvoeding, gezondheid en preventie? En hoe werken we hierin effectief samen met het Rijk, gemeenten, bewoners, corporaties, maatschappelijke organisaties en zorgverzekeraars? Dat zijn de thema’s van dit congres.

Ons jaarcongres is voor:

  • Lidorganisaties van Sociaal Werk Nederland (bestuurders, staf, leidinggevenden, adviseurs, beleidsmedewerkers en professionals)
  • Onze partners in het sociale domein, zoals gemeenten, zorgorganisaties, GGZ, vrijwilligersorganisaties, burgerinitiatieven, zorgverzekeraars, onderwijs, politie, kinderopvang, woningbouwcorporaties, ministeries, maatschappelijke ondernemers en bedrijfsleven.

Locatie

Maliebaanstation 16
Utrecht
Nederland
Lid wordenContact