Activiteit

Kerstdebat 2018: Verward gedrag of verwarde samenleving?

21 dec
21 december 2018
14:30 tot 17:00
Bijeenkomst
26 november 2018 | 2 minuten lezen

Hoe gaan wij in onze maatschappij om met personen met verward gedrag? Heeft alle aandacht van de afgelopen jaren hun situatie verbeterd of leidt het juist tot een beweging waardoor toch weer meer mensen tegen hun wil worden geplaatst in intramurale instellingen? Hoe maken we echt plek voor iedereen in de samenleving?

Een structureel terugkerend geluid rondom mensen met verward gedrag is dat het ontbreekt aan ’inclusiviteit’, aan ’naar elkaar omkijken’. Tegelijkertijd lijkt de grote, open vraag bij mensen met verward gedrag hoe je voorkomt dat deze mensen zo verward raken. Welk samenspel tussen professionals, cliënt, mantelzorgers en buurt moet er zijn? En hoe help je mensen met een hogere kans op verward gedrag een plek te krijgen in hun dagelijkse omgeving? 

De sprekers Onno Hoes, Doortje Kal, Ed van Hoorn en Bauke Koekkoek geven elk vanuit hun eigen perspectief hun visie op deze vragen. Vervolgens gaan we hierover met het publiek in gesprek.

Programma

Vrijdag 21 december 2018 van 14.30-17.00 in de sfeervolle Geertekerk te Utrecht.

14.30     Inloop met koffie en thee
15.00     Welkom door Janny Bakker-Klein, voorzitter Raad van Bestuur Movisie
15.05     Gesproken blog door Marijke Groot, ervaringsdeskundige en auteur van 'Het was niet alleen maar leuk tijdens mijn depressie'
15.10     Inleiding door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters
15.15     Bijdragen van sprekers Onno Hoes, Doortje Kal, Bauke Koekkoek en Ed van Hoorn en publieksdebat
               Muzikale bijdrage door studenten van het Utrechts Conservatorium: Geistliches Consort
17.00     Afsluiting en borrel met hapjes

Bekijk de CV's van de sprekers

We hinken op twee gedachten in de manier waarop we in de samenleving met mensen met verward gedrag omgaan. Aan de ene kant: oog voor elkaar, normalisering, eigen regie en directe betrokkenheid van de mensen om wie het gaat. Aan de andere kant: meer professionals, een landelijk meldpunt 24/7, sluitende aanpak, samenwerking zorg en veiligheid.

We willen natuurlijk dat er voldoende aandacht, acceptatie en zorg is, zodat mensen die in een crisis raken niet zo alleen komen te staan of voor zichzelf of voor anderen een gevaar vormen of overlast bezorgen. Maar we willen ook graag dat iedereen, met welke gebruiksaanwijzing ook, een plekje heeft in de samenleving waar hij/zij diens mogelijkheden en talenten kan inzetten en daar waardering voor krijgt, waar ruimte is voor ieders ‘anders zijn’. Maar hoe? Het wordt een levendig debat met een diverse groep deelnemers: (ex-)cliënten, professionals, bestuurders, wetenschappers en andere geïnteresseerden. Kom naar het kerstdebat en praat mee!

Aanmelden

Aanmelden kan via www.movisie.nl/kerstdebat.

Lid wordenContact