Activiteit

Jubileumdebat De sociale idealen van gemeenten

22 nov
Geertekerk, Geertekerkhof 23, Utrecht
22 november 2018
14:00 tot 17:00
Overig
7 november 2018 | 2 minuten lezen

De Werkplaatsen Sociaal Domein bestaan 10 jaar! Ter ere hiervan organiseren zij een jubileumdebat op 22 november 2018 van 14.00 tot 17.00 uur in de Geertekerk in Utrecht. De Werkplaatsen kijken tijdens dit debat naar de manier waarop gemeenten aan de slag zijn gegaan met integraal werken, de inclusieve samenleving en bewoners centraal stellen.

Gemeenten zijn belangrijke partners binnen de Werkplaatsen Sociaal Domein. Wat zijn de idealen van gemeenten? En worden die in samenwerking wel of niet waargemaakt? Wat zijn successen, dilemma’s en knelpunten? En wie vervult welke rol in het bereiken van de idealen? Aan de hand van scherpe stellingen gaan wethouders, onderzoekers, opiniemakers, professionals, inwoners en andere aanwezigen hierover met elkaar in debat.

Programma

13:30 Inloop

14:00 Welkom door dagvoorzitter Frénk van der Linden

14:10 Inleiding Droom en daad, over idealen en realiteit van gemeentelijk beleid, door: Erna Hooghiemstra, voorzitter Werkplaatsen Sociaal Domein.

14:20 Het eerste debat:
Column eerste debat: lector van een Werkplaats Sociaal Domein.
Debat 1: Burgerparticipatie en actieve burgers: idealen en rollen
Participatie, preventie en cohesie zijn bouwstenen voor de sociale basis in veel gemeentelijk beleid. Maar hoe zien gemeenten hun eigen rol daarin? Bepalen zij hoe bewoners zich organiseren, waar mensen zich als vrijwilliger voor inzetten en hoeveel mantelzorg mensen elkaar verlenen? Of laten ze het juist vrij en zorgen ze alleen voor goede randvoorwaarden? Waar ligt de grens tussen vrijblijvendheid en onverschilligheid?
‘We’ willen actieve burgers, dus we willen ook actieve debaters. Tijdens dit debat doen de mensen uit de zaal mee!
Sociaal Werker van het Jaar 2018, Sjef van der Klein, reflecteert op het debat. Lees het interview met Sjef van der Klein.

15:10 Intermezzo: Bert Wienen, lid VNG bestuurscommissie Zorg, Jeugd en Onderwijs, raadslid in de gemeente Assen en onderzoeker bij hogeschool Windesheim.
Wienen spreekt over de verschillende rollen die hij heeft bij het werken en leren in de lokale praktijk en hoe die rollen samen gaan en soms ook botsen. Én hoe dit speelt bij Werkplaatsen Sociaal Domein en in de landelijke kennisinfrastructuur. Lees het interview met Bert Wienen.

15:30 Het tweede debat:
Column tweede debat: lector van een Werkplaats Sociaal Domein.
Debat 2: Idealen in de praktijk brengen, wie doen dat? Hoe werken gemeenten in de Werkplaatsen samen met professionals, onderzoekers en burgers?
Uitvoerende professionals hebben een cruciale rol in het uitvoeren van het beleid van gemeenten. Of niet? Hoe groot is de ruimte voor sociaal werkers, jeugdprofessionals, jongerenwerkers en andere professionals om te bepalen wat goed is? Beleid wordt geformuleerd in ‘wat’ je als gemeente wil bereiken. Maar ‘hoe’ bereik je dat? En wie heeft daarin welke rol? Wat is de plaats van leren in de praktijk?
In dit debat gaan wethouders in gesprek met lectoren, partners uit de Werkplaatsen Sociaal Domein debatteren over idealen en haalbaarheid daarvan.
Eén van de debaters is wethouder Wouter Struijk, gemeente Nissewaard, verantwoordelijk voor: jeugd, onderwijs, armoedebeleid, volksgezondheid, emancipatie, dienstverlening en ICT. Lees het interview met Wouter Struijk.

16:10 Reflectie en afsluiting door Sjef van der Klein samen met dagvoorzitter Frénk van der Linden.

16:30 Borrel

Klik hier om direct aan te melden

Lid wordenContact