Activiteit

Jaarcongres Kennisplatform Integratie & Samenleving

14 mei
14 mei 2018
12:30 tot 16:30
Congres
29 maart 2018 | 2 minuten lezen
Samen werken, samen leven
Werk leidt tot ontplooiing en ontmoeting. En werk kun je opvatten als de motor voor de integratie en participatie van vluchtelingen en andere nieuwkomers en van alle burgers in Nederland. Wat is voor succesvol samenleven nog meer nodig? Wat zijn succesfactoren, wat zijn belemmeringen?

Deze en andere vragen komen aan bod tijdens de jaarbijeenkomst Samen werken, samen leven van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) op maandag 14 mei 2018 in The Student Hotel in Den Haag. We delen die middag graag met u de kennis die we het afgelopen jaar hebben opgedaan rond de thema’s werk, participatie en inclusie. We presenteren en delen met u het Jaarbericht van KIS 2017. Daarnaast laten wij ons op onze beurt graag inspireren door de expertise van onze samenwerkingspartners. Zodat we ons gezamenlijk kunnen buigen over nog op te lossen vraagstukken en uitdagingen.

We hopen natuurlijk van harte u op maandag 14 mei te kunnen verwelkomen!
  
Programma
 
12:30 uur   Inloop/ontvangst met sandwiches, koffie, thee en fris.
13:00 uur Welkom door dagvoorzitter Tanja Jadnanansing, programmamanager Strategie en Externe Betrekkingen Albeda College Rotterdam.
13:05 uur Inleiding door Saskia Keuzenkamp, directeur Kennis en innovatie Movisie/KIS aangevuld met KIS-producten in de spotlights: activiteit, resultaat, impact. Wat leren we hiervan?
13:30 uur Een gesprek over het thema met Michaël van Straalen (adviseur MKB Nederland, voormalig voorzitter), een expert/ervaringsdeskundige die het werknemersperspectief belicht en met de zaal.
14:00 uur Presentatie essay Samen werken en samen leven; over arbeid, Identiteit en participatie. Door Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey-Jonker Instituut/KIS. Aanbieding Jaarbericht KIS aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
14:15 uur Reactie van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees.
14:30 uur Pauze.
15:15 uur Start workshops (zie onder voor de onderwerpen).
16:30 uur Borrel, hapjes, netwerken en informele ontmoeting.

Waar en wanneer?

Maandag 14 mei 2018
12.30 tot 17.00 uur
The Student Hotel in Den Haag
  JA, IK MELD ME DIRECT AAN

Meer informatie over de workshops vindt u op de website van KIS. 

Lid wordenContact