Activiteit

Congres - Werken met cliënten in conflictsituaties

16 nov
16 november 2017
10:00 tot 16:00
Congres
Vivian van Gameren
17 oktober 2017 | 8 minuten lezen

In de hulpverlening kom je zeer regelmatig cliënten of patiënten tegen die in conflict zijn met de mensen in hun omgeving. Ze liggen overhoop met hun ouders, broers, zussen, partner, kinderen, buren en / of werkgever. Als hulpverlener heb je dan minimaal twee opdrachten: zo veel mogelijk je cliënt uit het conflict halen en daarnaast zelf geen onderdeel worden van het conflict. En dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zeker wanneer mensen licht verstandelijk beperkt zijn, psychiatrische problemen hebben of in een vechtscheidingssituatie verwikkeld zijn.

Hoe je in verschillende typen conflicten kunt handelen, komt uitvoerig aan de orde op dit congres over het werken met cliënten in conflictsituaties. Zeven vooraanstaande sprekers met uiteenlopende achtergronden vertellen je waar je rekening mee moet houden en hoe zij het in hun eigen praktijk aanpakken.

Voor wie?

Dit congres is bedoeld voor alle hbo- en academisch opgeleide hulpverleners en leerkrachten die in de uitvoering van hun werk te maken krijgen met mensen die in conflict zijn met hun omgeving.

Wat leer je?

Na deelname aan dit congres weet je:

 • Hoe je de "eigen kracht" van GGz-patiënten die in conflict zijn met hun omgeving kunt ondersteunen;
 • Waar de conflicten tussen mensen met een LVB en hun omgeving vandaan komen en hoe je daar weer uit komt;
 • Hoe je middels praktische interventies conflicten kunt helpen de-escaleren, zonder zelf deel te worden van het conflict;
 • Op welke manier je te werk kunt gaan bij ouders en kinderen in conflictscheidingen;
 • Hoe vrijwilligers ingezet kunnen worden om conflicten tussen buren op te lossen;
 • Op welke manier je hulp kunt verlenen bij (al dan niet eergerelateerde) conflicten tussen mensen met een migratieachtergrond;
 • Hoe je aan conflicthantering kunt doen in je eigen werkrelatie met mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Programma

09.15 uur Registratie en ontvangst met koffie en thee

10.00 uur Opening congres en inleiding op het thema door dagvoorzitter Dr. Guido van de Luitgaarden

10.15 uur Dr. Gert Schout [VUMC] - Vreedzame scholen, vreedzame wijken en de rol van community conferencing. 

11.00 uur Pauze

11.30 uur Prof. Dr. Xavier Moonen [UvA] - Conlfictsituatis bij LVB problematiek

12.15 uur Drs. Guus Feron  [CES] - De-escalering en interventietechnieken

13.00 uur Lunchbuffet

14.00 uur Deelsessies

Deelsessie 1 A  Drs. Liesbeth Groenhuijsen  [Adviespraktijk Thuis] - Conflictscheidingen

Deelsessie 1 B  Theo Quist  [Stimenz] - Buurtbemiddeling

15.00 uur Pauze

15,.30 uur Deelsessies

Deelsessie 2 A Theo Hendrickx [Manna] - Eergerelateerde migrantenproblematiek

Deelsessie 2 B Drs. Liesbet Nijssens  [Viersprong] – Conflicthantering bij  BPS

16.30 uur Afsluiting en naborrel

Wie zijn de sprekers?

Gert SchoutVUmc Dr. Gert Schout
Bijdrage: Vreedzame scholen, vreedzame wijken en de rol van community conferencing.

Dr. Gert Schout promoveerde in 2007 op een studie naar zorgvermijding en zorgverlamming. Hij was lector in de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) aan de Hanzehogeschool Groningen en doet momenteel vanuit het VUmc onderzoek naar Eigen Kracht-conferenties in de oggz. Ook onderzoekt hij mogelijkheden om dwang in de ggz terug te dringen met behulp van EK-c’s.

Gert gaat in op de noodzaak van sociale inbedding en de mogelijkheden voor hulpverleners om dit te bevorderen. De kring vergroten werkt dat bij mensen die in onmin leven met hun omgeving? Kunnen de principes van indirecte maakbaarheid ook hier toegepast worden? 

  Xavier MoonenUniversiteit van Amsterdam Prof. Dr. Xavier Moonen
Bijdrage: Communicatie met mensen met LVB: een goede werkrelatie of een bron van conflicten

Xavier is orthopedagoog en GZ-psycholoog. Hij is verbonden aan Koraal Groep te Sittard, is bijzonder lector ‘inclusie van mensen met een verstandelijke beperking’ aan Zuyd Hogeschool te Heerlen en bijzonder hoogleraar op het gebied van kennisontwikkeling over kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een LVB aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn interesse gaat uit naar communicatie met mensen met een VB, naar instrumentontwikkeling voor LVB, naar onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking in contact met politie en justitie en naar het zelf onderzoek doen door mensen met een verstandelijke beperking.

 

Communicatie met mensen met een licht verstandelijke beperking luistert nauw. Een boodschap moet afgestemd zijn op hun mogelijkheden en er zijn daarbij een groot aantal aandachtspunten die overwogen moeten worden.

  Drs. Guus FeronCentrum voor Educatie en Supervisie Drs. Guus Feron
Bijdrage: Dansen of ontploffen

Guus is opgeleid als jeugdhulpverlener en studeerde Comparative European Social Studies aan de University of North London. Op de werkvloer lag zijn hart bij het systemisch werken met (LVB-) jongeren met bijkomende psychiatrische problemen. Hij werkte regelmatig voor het consulententeam (het huidige CCE), verzorgde gastcolleges in het Universitair- en HBO-onderwijs en heeft ruim ervaring opgedaan in leidinggevende- en bestuursfuncties.

 

Hoe kun je voorkomen om in heftige conflictsituaties terecht te komen? En welke praktische interventies zijn beschikbaar om als professional in positie te blijven gedurende het proces van de-escalering bij calamiteiten? Aan de hand van casuïstiek passeren handreikingen voor de praktijk.

  Liesbeth Groenhuijsen Drs. Liesbeth Groenhuijsen
Bijdrage: (V)echtscheidingen

Liesbethis GZ-psycholoog en erkend GZ-supervisor voor Justitie. Na haar studie Pedagogiek was Liesbeth werkzaam in de jeugdgezondheidszorg en de Kinder- en jeugdbescherming. Na het behalen van de registratie GZ-psycholoog startte zij daarnaast haar eigen praktijk, gericht op hulp aan ouders en kinderen. Zij groeide uit tot een nationale autoriteit op het gebied van (v)echtscheiding, is regelmatig als deskundige te gast in diverse radio- en televisieprogramma's en is auteur van diverse boeken op het gebied van Echtscheiding, Adoptie en Stiefgezin.

In deze verdiepingssessie legt Liesbeth uit op welke wijze de ouder(s) en kinderen begeleid kunnen worden gedurende conflictscheidingen. 

  Theo QuistStimenz Theo Quist
Bijdrage: Op je handen zitten

Theo werkt als coördinator buurtbemiddeling en sociaal werker bij Stimenz. Hier richt hij zich vooral op mediation en de coördinatie van het vrijwilligersprogramma. 

In deze deelsessie gaat Theo in op de werkwijze en de praktijk van de vrijwillige buurtbemiddelaar. De ervaring leert dat zeer gemotiveerde burgers (lees: de opgeleide buurtbemiddelaars) om relatief simpele problemen te normaliseren. Ook bij het uitblijven van een definitieve oplossing zorgen zij er vaak voor dat 'de angel eruit is' en dat is winst.

  Theo HendrickxStichting Manna Theo Hendrickx
Bijdrage: Eergerelateerde conflicten

Theo begon zijn loopbaan bij de gemeentepolitie in Limburg. Hij deed diverse (psychologische) studies en participeerde tijdens landelijke en provinciale werkgroepen rondom huiselijk geweld, seksueel geweld, eerwraak en kindermishandeling.

Sinds 20 jaar is Theo nauw betrokken bij de aanpak van loverboy problemen, slachtofferschap en ouderbegeleiding. Hij is mede initiator van het project 'Helse Liefde', dat in Limburg provinciebreed wordt geïmplementeerd. Ook internationaal zijn er nauwe banden om de aanpak van deze problematiek te ondersteunen. Momenteel is hij inhoudelijk expert bij stichting Helse Liefde en coördinator van stichting Manna. 

Aan de hand van praktijkvoorbeelden laat Theo zien op welke wijze omgegaan kan worden met eergerelateerde conflicten tussen hulpvragers met een migratieachtergrond. Veiligheid en professionaliteit staat daarbij voorop.

  Liesbet NijssensDe Viersprong Drs. Liesbet Nijssens
Bijdrage: Conflicthantering bij BPS

Liesbet Nijssens is psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut bij de Viersprong, een GGZ instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met ernstige problemen in hun persoonlijkheid, gedrag en/of gezin. Zij is trainer, supervisor en consultant bij MBT - Nederland en PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Liesbet legt in deze deelsessie de focus op conflicthantering in de begeleiding en behandeling van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Hoe kunnen we het ontstaan van conflicten binnen en buiten de therapeutische relatie begrijpen? Wat zijn do’s en dont’s voor hulpverleners om niet te verzanden in een conflictueuze relatie en destructieve relatiepatronen te doorbreken?

  Guido van de LuitgaardenBlikopHulp Dr. Guido van de Luitgaarden
Bijdrage: Dagvoorzitter

Guido is senior onderzoeker bij het lectoraat Sociale Integratie van Zuyd Hogeschool en hoofdredacteur van Blik op Hulp. Hij is sinds 2002 werkzaam bij Zuyd Hogeschool en in 2012 promoveerde hij aan de University of Salford (VK) op een proefschrift over oordeels- en besluitvorming van jeugdbeschermers bij vermoedens van kindermishandeling.

Accreditatie

Beroepsregister Accreditatiepunten

SKJ

Categorie: jeugdzorgwerkers | Vrije ruimte jeugdzorgwerker

Subcategorie: scholing in de vrije ruimte

2,5 punt
NIP K&J/NVO-OG

Herregistratie - 5 punten

Behandeling - 2,5 punt

Registerplein

Cliëntondersteuners - 5 punten

Gezinshuisouders - 1 punt

GGZ-agogen, sociaal agogen, maatschappelijk werkers - 2 punten

AbSg 4 punten

Kwaliteitsregister V&V

- Consultatieve psychiatrie
- GGZ
- Jeugdverpleegkunde
- SPV
- VG-zorg

5 punten
VSR 5 punten
LV POH-GGZ 5 punten
SRVB 5 punten
MfN In behandeling

 

Prijs en korting

De prijs voor deelname aan deze dag is € 295,00 ex. 21% BTW en inclusief:

 • Koffie en thee
 • Een goede lunch
 • Deelnemersmap
 • De beschikbare presentaties en artikelen worden achteraf in pdf opgestuurd
 • Bewijs van deelname en (indien van toepassing) bijschrijving van registerpunten

 

Meld je je met vijf deelnemers uit dezelfde organisatie gelijktijdig aan (lees: aanmelden op dezelfde dag) dan neemt de vijfde gratis deel. Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier.

Ben of word je abonnee van de gratis nieuwsbrief van Blik op Hulp, dan ontvang je € 20,00 korting op het vroegboektarief en neem je deel voor € 250,00 (ex. 21% BTW). Je dient je dan wel aan te melden met het e-mail adres waarop je ook de nieuwsbrief van Blik op Hulp ontvangt.

Ben je voltijdstudent aan een HBO- of academische opleiding en heb je geen dienstverband in de zorg? Dan betaal je € 100,00 (ex. 21% BTW). Er zijn maximaal 10 studentenplaatsen te vergeven.

Alle voordelen op een rij

 • Leer cliënten te ondersteunen in conflictsituaties zonder zelf erin meegezogen te worden
 • Zeer vooraanstaande, deskundige en ervaren sprekers
 • Praktijkgerichte inhoud en ruime netwerkmogelijkheden
 • Zeer goed bereikbare congreslocatie met zowel de trein als de auto
 • Koffie, thee en lunch inbegrepen
 • Handouts achteraf digitaal opgestuurd
 • Breed geaccrediteerd
 • Bewijs van deelname
 • Diverse kortingen voor o.a. vroegboekers, ZZP-ers / praktijkhouders, groepen en studenten

Aanmelding

Aanmelding verloopt via het online inschrijfformulier en gebeurt op volgorde van aanmelding.

Wacht niet te lang met inschrijven. Op dit moment is er nog plaats, maar vol is vol!

Kun je zelf niet komen? Vertel dan een collega over deze dag!

Lid wordenContact