Activiteit

Bijeenkomst Uitvoeringsautoriteit 18+/18-

03 okt
3 oktober 2017
09:30 tot 16:00
Bijeenkomst
Vivian van Gameren
31 augustus 2017 | 2 minuten lezen

Het programma van de bijeenkomst van De Uitvoeringsautoriteit 18-/18+ op 3 oktober is inmiddels bekend en de organisatie is in volle gang. Wij informeren je daar graag over en nodigen je van harte uit om deel te nemen!

De bijeenkomst is een vervolg op het congres van 6 april. Op 3 oktober gaan we aan de slag met de onderwerpen die tijdens de vorige bijeenkomst op 6 april zijn opgesteld.

Welke concrete oplossingen kunnen uitvoerders zelf aandragen? Wat hebben zij nodig van hun leidinggevenden? Van hun bestuur? En van de ondersteunende organisaties er omheen? Daarnaast is er veel ruimte om eigen plannen in te dienen en mee te denken met ideeën van collega-uitvoerders. Deze bijeenkomst is geschikt voor iedereen die de vorige keer aanwezig was, maar ook voor alle mensen die nu graag concreet aan de slag gaan met oplossingen en ideeën. Dus meld je vooral aan!

Het programma en de sprekers van 3 oktober

  • Ruben te Winkel, reclasseringswerker in Nijmegen, neemt ons op levendige wijze mee in de praktijk van zijn werk. Zijn cliënten hebben allemaal wat op hun kerfstok maar hebben ook zorg en begeleiding nodig. Dagelijks is hij in de weer met professionals uit het sociaal domein om wat voor zijn mensen te bereiken en ze op het rechte pad te houden.
  • Gemeente Tilburg komt enthousiast vertellen over hun preventieproject ‘Vroegsignalering 12-minners’. Wat is er nodig om een gemeenschappelijke taal voor professionals te ontwikkelen zodat er wordt voorkomen dat kinderen jonger dan 12 jaar in crimineel gedrag vertonen? Wat vraagt dit van de professionals in de diverse disciplines? Hoe bepaal je als professional wanneer er interventie nodig is en hoe deze interventie eenduidig wordt uitgevoerd?
  • Antoinet Wijnakker, sociaal werker van het jaar 2013, en jeugdhulp- en jongerenwerker Sociom, vertelt over de mogelijkheden die zij ziet voor uitvoerders om dwars door kolommen heen aan preventie te doen en jongeren betere kansen te geven. Dit  bespaart immers veel tijd en ellende. Ook besteedt ze aandacht aan de grens van 18-/18+ en wat dit betekent voor het werk van sociaal werkers.
  • En de gehele dag wordt weer begeleid door Rob Koops, een bekende en enthousiaste dagvoorzitter.
  • Daarnaast is heel  tijd om met elkaar te overleggen onder begeleiding van deskundigen uit het veld. 

Kosten
Deelname is kosteloos. Alleen wanneer je niet aanwezig kunt zijn en je niet tijdig afmeldt worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor het congres. Daarna brengen wij € 150,- in rekening.  

Locatie
We zijn te gast bij de Munt in Utrecht van 9.30 – 16.00 uur.

Meer over de Uitvoeringsautoriteit
Meer over deze dag vind je op onze website. Hier vind je ook meer informatie over de Uitvoeringsautoriteit en kun je je aanmelden voor deze en andere activiteiten van de Uitvoeringsautoriteit.

Aanmelden
Klik hier om je aan te melden voor de bijeenkomst 18-/18+ op 3 oktober in Utrecht.
 

Locatie

Leidseweg 90
3531BG Utrecht
Lid wordenContact