Sociaal Werk Nederland in 2017

omvang deelsectoren

medewerkers per deelsector

grootte van aangesloten leden

vrijwilligers per deelsector

 

Bronnen: Ledenbestand Sociaal Werk Nederland, januari 2017, Benchmark Sociaal Werk 2016 over 2015.

 

Grafiek van de maand

mei 2017

Elke maand tonen we een grafiek of tabel van de maand. Deze maand uit de Nieuwsbrief voor gemeenten, CBS, mei 2017.

Totale begrote baten en lasten voor 2017 van alle Nederlandse gemeenten.

In deze figuur zijn de totaal begrote baten en lasten voor 2017 van alle Nederlandse gemeenten opgenomen. De baten zijn naar herkomst en de uitgaven zijn per taakveld (beleidsterrein) weergegeven. De gemeenten begroten het grootste deel van hun lasten voor de beleidsterreinen ‘Sociaal domein’ en ‘Bestuur en ondersteuning’. De gepresenteerde cijfers van de begrote lasten zijn gebaseerd op gegevens die aansluiten op de definities die de gemeenten hanteren. In de (nieuwe) StatLinetabel is een verdere specificatie naar taakvelden, grootteklassen en COROP-gebieden beschikbaar. Neem een kijkje in de tabel en maak eigen selecties.

 

De Grafiek of Tabel van de maand wordt elke maand vervangen door nieuwe informatie. Stuur een interessante tabel of grafiek voor deze rubriek naar Han Bijker. Het moet (semi) openbare informatie zijn, bronvermelding is noodzakelijk.

Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten