Themaoverzicht

Maatschappelijk werk

Werkvelden Sociaal werk

De positie van het maatschappelijk werk verandert sterk door de transities en de opkomst van brede lokale samenwerkingsverbanden. Werken in sociale teams vraagt andere competenties van de maatschappelijk werkers én een andere verhouding tussen maatschappelijke dienstverleners en de zorg, sociale diensten en geestelijke gezondheidszorg. De kracht van het maatschappelijk werk is nu juist dat sociaal werkers volop meedraaien in die nieuwe samenwerkingsverbanden. Zij hebben het zicht op het hele sociale netwerk, kennen de buurt en kunnen zowel individuele als collectieve hulp bieden. Ze werken over de volle breedte van het veld: armoede en schuldenproblematiek, eenzaamheid, huiselijk geweld en jeugdhulpverlening.

Redactie van dit thema

Ernst Radius
Senior beleidsmedewerker
Functie(s): Senior beleidsmedewerker
Organisatie: Sociaal Werk Nederland
Organisatie: U Centraal
Maatschappelijk werk
Home
Wie zijn we
Wat doen we
Actueel
Thema'sVraag & AntwoordPoll Inloggen
Ik wil delen:
Sluiten