5.6 Wie wordt de beheerder van de Groep?

De aanvrager van de groep wordt automatisch groepbeheerder. De beheerder heeft meer rechten dan de leden van de groep.

De beheerder:

  • kan deelnemers uitnodigen om lid te worden van de groep en deelnemers die lid willen worden weigeren of goedkeuren (bij semi-besloten en besloten groepen).
  • is verantwoordelijk voor het inrichten van de groep. Hij of zij kan de mappenstructuur bij Documenten aanmaken en categorieën bij Forum.
  • kan uit de leden een medebeheerder aanstellen die dan dezelfde rechten heeft. (bijvoorbeeld: voorzitter en secretaris van de groep zijn beheerders).
Lid wordenContact