5.4 Wat is een Semi-open Groep?

Semi-open groepen zijn groepen die worden opgericht voor een select aantal deelnemers. Deelnemers kunnen een lidmaatschap aanvragen voor deze groep. De oprichter/beheerder van de groep bepaalt of de aanvraag wordt gehonoreerd en of de deelnemer wordt toegelaten tot de groep.

Evenals de open groepen worden de semi-open groepen in het groepenoverzicht getoond.

Lid wordenContact